Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrı kapsamında üretim zincirinde izlenebilirliği hedefleyen, gıda güvenliğine yönelik indikatör sistemlerin, karar destek mekanizmalarının, erken uyarı ve akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ve buna yönelik ürünlerin üretimi amacı ile hazırlanan projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda gıda endüstrisi ve paydaşlarının bu amaca yönelik ürün, teknoloji ve yöntem geliştirmeleri beklenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:

* Gıda üretim zincirinin her aşamasında izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi (gıda güvenliğine yönelik indikatör sistemleri, karar destek mekanizmaları, erken uyarı ve akıllı sistemler vb.),

* Gıda üretim zincirinde hijyenik kalitenin izlenmesi amacıyla yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi, risk değerlendirme sistemlerinde kullanılacak tekniklerin geliştirilmesi,

* Gıdalarda ve gıda hammaddelerinde ilaç ve kimyasal kalıntılarının belirlenmesi, azaltılması ve izlenmesine yönelik yöntemler geliştirilmesi,

* Gıda patojen (bakteri, virüs, küf vb) ve toksinlerinin tespitinde hızlı analiz yöntemleri, kit ve sensör geliştirilmesi,

* Küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, AB normlarına uygun hijyen ve ekonomik üretim koşullarını sağlayan, güvenilir gıda üretim ve muhafaza süreçlerinin geliştirilmesi,

* Minimum işlenmiş gıda ve gıda teknolojileri geliştirilmesi,

* Gıda sanayisinde etkili dekontaminasyon teknolojilerinin geliştirilmesi,

* Gıda işletmelerinde kullanılmak üzere yerel kaynaklar kullanılarak biyolojik esaslı dezenfektan veya antimikrobiyal ürünlerin geliştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

· Türk Gıda Mevzuatına uygun

· Mevzuatta hüküm bulunmayan ürünler için uluslararası kabul görmüş mevzuatlara uygun

.Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yok

Diğer Hususlar: Projelerin çevreci ve yüksek teknolojiye dayalı olması durumu ile üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi