Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu Çağrısı

Bu çağrıda; santral ve kojenerasyon uygulamalarına yönelik yerli kömür yakma teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Geliştirilecek teknolojilerin düşük ve orta kaliteli kömürlere uygun olması, yanma ve sistem verimliliğinin yüksek olması ve çevresel etkilerinin standartlar tarafından belirlenen limit değerler içerisinde kalması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projeler, aşağıda belirtilen ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
- Akışkan yatak yakma sistemleri;
- Süper kritik ve ultra‐kritik yakma sistemleri.

Buna göre, düşük ve orta kaliteli kömürlere uygun, yüksek verimli yakma teknolojisi/sistemi geliştirilmesine yönelik endüstriyel Ar-Ge ve demonstrasyon çalışmaları bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Projelerde yukarıda belirtilen ürünlere odaklanılması, maliyet etkin ve rekabetçi olmaları yanında aşağıda belirtilen değerleri sağlaması beklenmektedir:
• Yakıt alt ısıl değerine göre hesaplanmış sistem termal kapasitesinin en az 20 MW olması, Yakma elemanlarının (pülverize kömür brülörleri, akışkan yatak santral elemanları ve yakıt besleme sistemleri) en az % 95 yakma verimini sağlaması,
• İlgili tedbirler alınarak Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen emisyon limiti kriterlerini sağlaması,
• Sistemin “Yetkilendirilmiş Kuruluşlar” ya da “Bağımsız Kuruluşlar” tarafından test edilmesi ve istenen verim değerlerini sağlaması, gerekmektedir.

Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.

Sadece entegrasyon/montaj içeren projeler destek kapsamı dışındadır

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje Süresi Üst Sınırı: 24
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 7.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 7.000.000 TL
İşbirliği Yapısı:
Kısıt yok
Diğer Hususlar: Proje başvuru tarihi itibari ile projeyi öneren kurumun fiziksel ve personel altyapısının projeyi yürütebilecek seviyede olması beklenmektedir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz
Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi