Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Proje Çağrısı: Ar-Ge TÜBİTAK’tan, Üretip Satmak KOBİ’lerden

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen ancak seri üretimi yapılamadığı için rafta bekleyen ürünlerin KOBİ'ler aracılığıyla ticarileştirileceğini ve böylece KOBİ'lerin dünyaya açılacağını açıkladı.

Sanayi kuruluşlarına, kamuya ve araştırmacılara 2012 yıllında Ar-Ge için 1,4 Milyar TL’lik destek veren TÜBİTAK, bu destekler çerçevesinde geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi konusunda çalışmalar başlattı. Bu kapsamda TÜBİTAK, Ar-Ge'si yapılmış ürünlerin ticarileştirilmesi için lisanlarını KOBİ'lere devretmek üzere çağrı yapmaya hazırlanıyor.

TÜBİTAK’ın desteğinin yanı sıra Türkiye’de Gayri Safi Millî Hasıla’nın % 0,86’sının Ar-Ge’ye ayrılması önemli başarıları da beraberinde getirmiştir. Savunma, otomotiv, enerji ve sağlık gibi birçok alanda dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu teknolojiler artık Türkiye’de de geliştirilir duruma gelmiştir.

Projelere Rafta Kalmayacak
TÜBİTAK kurumunda yapılan köklü değişikliklerle, hazırlanacak yeni destek programlarının daha fazla sanayi, iş dünyası odaklı, daha ticari ve teknolojinin ticarileştirilmesi odaklı olması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yeni programlarında temelini oluşturan mevcut programlarla, her ölçekte ki firmanın Ar-Ge projesi yapması daha da fazla desteklenmektedir. KOBİ’lere yönelik 1507 KOBİ Ar-Ge ve Sanayi şirketlerine yönelik
1501 Sanayi Ar-Ge programlarıyla sizde firmanızın bu desteklerden hemen yararlanmasını sağlayabilirsiniz.  Firmanızın bu desteklerden yararlanması için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemlerini konusunda uzman Alkaze Danışmanlıktan almak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Yeni İşletmeler Doğacak
TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen ürünlerin seri üretim yapılamadığı için raflarda kalması yerine, KOBİ'ler aracılığıyla ticarileştirilmesi ve böylece KOBİ'lerin dünyaya açılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, askeri amaçlı üretilen mayın tarama cihazlarının, savunma sanayi için üretilen ısıl pillerinin ve karayolları için üretilen yol çizgi boyasının ticarileştirilerek tüm dünyaya ihraç edilebileceğini açıkladı. TÜBİTAK, bu tür teknolojilerin dünya pazarına sunulması amacıyla, artık lisansıyla, patentiyle ve teknolojisiyle KOBİ'lere transfer edecek. Türkiye’de KOBİ niteliğindeki işletmelerin savunma sanayinde de rol alması ve yeni işletmelerin doğmasını amaçlanmakta. Nihat Ergün, “ TÜBİTAK yakında bu hedefler doğrultusunda çağrıya çıkacak ve şu teknolojiyi ticarileştiriyoruz diyecek. Talipli olanlara şartları sunacak ve teklif alacak.” diye konuştu.


“10 Farklı Isıl Pilleri Geliştiren Birkaç Ülkeden Biriyiz”

Torpidoların hedefine ulaşması için gerekli ani yüksek enerjiyi sağlayan ısıl piller artık Türkiye'de üretilmektedir ve bunların güvenlik sertifikalı firmalar tarafından ticarileştirilmesi gerekmektedir. TÜBİTAK SAGE, bu pillerden 10 farklı amaçta kullanılacak pillerin tasarımını ve üretimini yaptı. Dünyada bunu üretilebilen birkaç ülkeden birisiyiz. Ancak ülkemizin ihtiyacını karşılayacak küçük çaplı üretim yapılmaktadır. Şimdi bunların Güvenlik sertifikalı firmalar tarafından üretilerek ticarileşmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK, artık teknolojinin ticarileşmesi konusuna daha çok ağırlık veriyor. Bu tür projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği projelerini daha çok destekliyor

“Atölyeden Seri Üretime”

TÜBİTAK’ın askeri amaçla Ar-Ge’sini geliştirdiği projelerden biri olan mayın tarama cihazları, küçük çaplı bir üretim tesisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin mayın tarama cihazı talebini karşılamaktadır. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün açıklamasına göre, “Bu 100 tane veya 500 tane… Ancak bu seri üretimle değil, atölyede üretiliyor. Aslında bu ticarileşebilir ve tüm dünyaya ihraç edilebilir bir ürün. Biz bu tür teknolojilerin dünya piyasalarına sunulması amacıyla, artık lisansıyla, patentiyle ve teknolojisiyle KOBİ’lere transfer etmek istiyoruz.” Türkiye’de KOBİ niteliğindeki işletmelerin savunma sanayinde de rol alması ve yeni işletmelerin doğmasını amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK’ın Geliştirdiği Yerli Yol Çizgi Boyasını KOBİ’ler Ticarileştirecek
Türkiye’nin yılda 65 milyon liraya ithal ettiği ve yolların çiziminde kullanılan boyayı yapmış olduğu Ar-Ge ile geliştiren TÜBİTAK, yeni hedefler doğrultusunda bu projeyi KOBİ’lere emanet etmeye hazırlanıyor. Yeni geliştirilen yerli yol çizgi boyasının ithal olanlara göre daha çevreci ve daha uzun ömürlü olduğu yapılan pilot uygulamalarla ispatlanmıştır. Kısa süre sonra, Türkiye bu boyaları ithal etmeyecek. Ancak başka ülkelerin de bu tür boyalara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bu ürüne rahatlıkla pazar bulunabileceğini çünkü mevcutlarından her yönden üstün olduğunu belirtti. Bakan, "Şimdi bunu özel sektörde küçük veya orta ölçekli bir firma alıp üretebilir ve ticarileştirebilir. İşte yakın zamanda bunları yapacağız” dedi.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.


Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.