Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1511- Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı ile ülkemiz gıda ve tarım sektöründe yaşanan ekonomik kayıpların azaltılması, gıda sanayi atıklarının değerlendirilmesi suretiyle sürdürülebilirliğin sağlanması, çevresel sorunların engellenmesi ve rekabet edilebilirliğin sağlanması çağrının diğer amaçları arasındadır. Desteklenecek projelerle ülkemizde biyoteknolojik ürünlerde ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılması ve biyoteknoloji alanında bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturulması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:

* Sanayiye yönelik ve halihazırda ithalat yoluyla elde edilen starter kültür amaçlı mikroorganizmaların (bakteri, maya, küf, vb kültürler) ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi,

* Sanayiye yönelik ve halihazırda ithalat yoluyla elde edilen biyoteknolojik ürünlerin (enzim, asit, aroma, vitamin vb gıda katkıları) ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi,

* Endüstriyel ölçekte üretim amacı ile yeni yerli starter kültür geliştirilmesi ve üretimi,

* Üretim maliyetinin azaltılması amacı ile kültür ortamı geliştirilmesi, optimizasyonu ve üretimi,

* Gıda kalitesinin korunması ile taklit-tağşişin önlenmesine ilişkin biyoteknolojik tanı sistem ve yöntemlerinin geliştirilmesi,

* Mikrobiyal kaynaklı fonksiyonel veya biyoaktif bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi,

* Biyoteknolojik yöntemlerle gıda endüstrisine yönelik biyopolimerlerin üretimi,

* Endemik mikroorganizmaların tespiti ve gıda sanayinde kullanılmasına olanak tanıyacak teknolojiler

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

· Biyogüvenlik kanununa uygun

· Türk Gıda Mevzuatına uygun

· Mevzuatta hüküm bulunmayan durumlar için uluslararası kabul görmüş mevzuatlara uygun

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yok

Diğer Hususlar: Projelerde üniversiteler ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik

danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi