Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Faal Teknokent Sayısı 54 Oldu !

Teknolojik bağımsızlığı en aza indirmek ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirmek üzere Türkiye'de 66 teknoloji geliştirme bölgesinin (TGB) ilan edildi, 54'ünde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülüyor
Türk sanayisinin ihracat odaklı ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla sanayinin üniversitelerle iş birliği yaparak ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilmelerinin önemine işaret edildi. Bu kapsamda, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edici mevcut mekanizmaların daha da etkinleştirilmesinin ve yenilikçi firmaların katma değeri yüksek ürünler üretmelerinin sağlanmasının orta vadedeki sanayileşme stratejisinin önceliğini oluşturduğu belirtildi.

Özellikle son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları, kamu ve sanayi kesimi arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çok sayıda bilim ve teknoloji parklarının oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, teknolojik yeniliklerin ekonomide giderek artan önemi karşısında Türkiye'de teknokentlerin sayısının da yükseldiğinin altı çizildi.
 
Açıklamada, teknoloji geliştirme bölgelerinin ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında en önemli yapı taşlarından biri olduğu ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:
 
"Teknolojik bağımsızlığı en aza indirmek ve sanayicimizin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirmek üzere ülkemizde 66 teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmiş, bu bölgelerden 54'ünde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Bu nedenle, teknoloji geliştirme bölgelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması temel hedef olmalıdır. Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 6 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Osmaniye TGB'nin kuruluşu ile Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 66 olmuştur. İnşaat faaliyetleri tamamlanan Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi de 8 Mayıs'ta faaliyete geçmiştir. Böylece faal teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 54'e çıkmıştır."
 
 TGB'lere destek, teşvik ve muafiyetler
 
Açıklamada, teknoloji geliştirme bölgelerinde, yönetici şirketlere, girişimci firmalara, Ar-Ge ve destek personeline ve öğretim üyelerine sağlanan destek, teşvik ve muafiyetlere de yer verildi.
 
Söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar ile yönetici şirketlerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançların 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtildi. Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin görevleriyle ilgili ücretlerinin de aynı tarihe kadar her türlü vergiden muaf tutulduğun altı çizildi.

Alkaze Danışmanlık Hizmet Kapsamı
Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması
•  Teknopark başvuru işlemlerinin yürütülmesi
•  Teknopark şirket açılışı işlemlerinin yürütülmesi
•  Teknopark yeni proje girişlerinin yapılması
•  Teknopark Şirketi Vergi Danışmanlığı Yapılması
•  Teknopark Şirketi Aylık Vergi İstisnası Raporlarının Oluşturulması
•  Teknpark Şirketi Yeni Proje Girişlerinin Oluşturulması
•  Teknopark Şirketi Proje Sonuç Raporlarının Oluşturulması

 Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi