Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Faaliyette Olan Tasarım Merkezi Sayısı 24'e Ulaştı!


Tasarım Merkezi Tanımı: Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )

•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan
•    En az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
•    Tasarım ve Destek Personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fikizi kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olan
•    Tasarım Merkezinde Tasarım Projeleri bulunan birimi ifade etmektedir.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır.

150 kişilik Tasarım Ekibi ile Türk İnşaat Sektöründe ilk Tasarım Merkezi olma ünvanına hak kazanmış olan ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye danışmanlık verdiğimizi biliyor muydunuz?

Tasarım Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Bir İşletmenin Tasarım Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:

1)5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
2) Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3) Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,,
4) Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,
5) Tasarım merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,       
6) Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

(a) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla tasarım merkezinin bulunması durumunda, her tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

(b) Münhasıran Tasarım faaliyetinde bulunmak üzere tasarım merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %95 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi