Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK- ARDEB 1003 Programı Kapsamında” İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmala” Çağrısı Yayınlandı

Bu çağrıda ülkemizde yeni ilaç geliştirilmesinin önünün açılması ve ilaç klinik çalışmalarına ilişkin tecrübe, bilgi birikimi ve kalite kültürünün oluşmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrının amacı, ilaç geliştirilmesinde önemli bir aşama olan klinik araştırmalara kaynak oluşturmaktır. Çağrı kapsamında değerlendirmeye alınacak proje önerilerinin katma değerinin yüksek olması, bir hastalığın tedavisine yönelik, genel popülasyona veya kişiye özgü tedavi yaklaşımları içermesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı programı ile gerekli preklinik aşamaları tamamlamış, kimyasal, biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlere yönelik klinik araştırmaların, yeni ilaç kombinasyon ve yeni endikasyon çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.


Çağrıya Özel Hususlar
-Önerilecek projelerin küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanması,
-Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olması,
-İkinci aşama başvurularında, gerekli olan etik kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve -Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan alınacak yasal izin belgesinin eklenmiş olması,
-İkinci aşama başvurularında, gerekli diğer yasal izin belgelerinin eklenmiş olması,
- Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam hizmet alımı bedelinin önerilen toplam proje bütçesinin % 50’sini ve yurtdışı hizmet alımı bedelinin toplam proje bütçesinin %15’ini geçmemesi,
-Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam burs miktarının önerilen toplam proje bütçesinin % 20’sini geçmemesi,
- Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam makine-teçhizat miktarlarının önerilen toplam proje bütçesinin % 30’unu geçmemesi,
- Biyobenzer ürünler için Türkiye’de üretilmiş ya da üretilecek olması.

Aşağıdaki hususların dikkate alınması proje önerisinin güçlendirilmesi için tavsiye edilmektedir:
• Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması,
• Proje önerisinin akademi-sanayi işbirliğini içermesi, sponsor şahısların veya şirketlerin ayni/nakdi katkıda bulunması,
 • Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından sonra kurulmuş olan üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanmasının teşvik edilmesi ,
• Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili bilimsel makale, patent veya patent başvurusu olan araştırmacıların yer alması.

Bu çağrı kapsamı dışında tutulacak konular şunlardır:

• Biyomalzemeler,
• Bitkisel/destekleyici tedavi ürünleri,
• Tıbbi cihazlar,
• Aşılar,
• Kozmetikler ve
• Veterinerlik uygulama alanları hedefli projeler.

Son Başvuru Tarihi: 17.02.2017 17:30

Proje süresi: 
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli  projelerin süresi en fazla 36 aydır

Proje Destek Üst Limiti  :
                  Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
                 Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
                 Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 800 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi