Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1509- EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe(EMEurope) projesinin amacı, AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, bu araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır. AB katkısı ile beraber çağrının öngörülen bütçesi 23 Milyon avrodur. Projede Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
• Proje konsorsiyumu çağrıya katılan en az 3 farklı ülke/bölgeden en az 3 ortaktan oluşabilir.
• Proje bütçesinin en fazla %70’i bir ülke/bölgeden ortaklara ayrılabilir.
• Konsorsiyumda yer alan herhangi iki ortağın proje bütçesindeki payları toplamı %85’i geçemez.
• Konsorsiyumlar, ortak sayısı, bütçe dağılımı ve bölgesel kapsam bakımından ülkeler/bölgeler arasında dengeli biçimde oluşturulmalıdır.
• Uluslararası işbirliğinden kaynaklanan katma değer başvurularda vurgulanmalıdır.
• Konsorsiyumlar, projeler kapsamında geliştirilen çözümlerin etkin biçimde hayata geçirilmesini sağlayacak ortakları içermeli ya da bu paydaşların aktif katılımını sağlayacak şekilde planlama yapılmalıdır.
• Başvurular TRL1 5 ya da 6 seviyesine ulaşmış çözümlerin gösterimi ve doğrulanması üzerine odaklanmalıdır.
• Proje süresi en fazla 30 ay olacak şekilde planlanmalıdır.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER ve FON AJANSLARI:

Almanya, BMVI; Avusturya, FFG; Belarus, NASB; Danimarka, IFD; Finlandiya, TEKES; Hollanda, STW; İspanya, CDTI; İspanya – Katalonya, ACCIO; İsrail, ISERD; İsveç, SWEA; İtalya – Piedmont, FINPIEMONTE; Macaristan, MNE; Polonya, NCBR; Türkiye, TÜBİTAK

ÇAĞRI KONULARI
 • Sistem entegrasyonu
• Şehir içi yük taşımacılığı ve lojistik sistemlerin entegrasyonu
• Akıllı dolaşım kavramı ve bilgi iletişim teknolojisi uygulamaları
• Toplu taşıma
• Tüketici davranışı ve toplumsal eğilimler

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje süresi üst sınırı: 30 ay
Hibe Oranı : Büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir
Çağrı Kapanış Tarihi:  13 Şubat 2017

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi