Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Proje Çağrısı

Günümüzde inorganik malzemeler kullanılarak yapılan geleneksel güneş pillerinin verim değerlerinde ciddi iyileşmeler sağlanmıştır. Ancak bu kapsamdaki hücrelerin üretimi nispeten pahalı malzemeler ve karmaşık işlem süreçleri gerektirmektedir (1). Bu nedenle son yıllarda alternatif malzemeler ve yeni üretim tekniklerine yönelik yoğun araştırmalar yapılmaktadır.
Alternatif güneş hücresi malzemelerinin geliştirilmesinde; geleneksel güneş hücre üretiminde kullanılan silikona kıyasla daha ucuz ve doğada fazlasıyla mevcut malzeme seçimi dışında, kullanılan hücre malzemesi miktarının (çoğunlukla malzeme  kalınlığının) olabildiğince düşük olması ve atık/zararlı malzeme bileşenlerinin kullanımından kaçınılması
gibi temel unsurlar dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda geleneksel (1. Nesil) güneş hücrelerine alternatif olarak;

a) küçük organik moleküllerle ince film güneş hücreleri (2. Nesil): Cu(In, Ga)Se2, CdTe, Amorf Si:H, nano-, mikro-, poly-Si, çoklu birleştirmeli polikristalin gibi,
b) yenilikçi malzemelerle oluşturulan güneş hücreleri (3. Nesil): boya-duyarlı güneş hücreleri, peroksit güneş hücreleri, polimer/fuleren karışımlarına dayalı organik güneş hücreleri ile hibrit/nanokristal güneş hücreleri, kuantum nokta hücreleri gibi

farklı malzeme ve teknolojilere dayalı ürün çalışmaları bulunmaktadır. Söz konusu bu alternatiflerden; özellikle 2. Nesil ince film güneş modülleri ticari pazardaki payını giderek arttırmaktadır. Birkaç yıl önce
%10 seviyesindeki verim değerlerine sahip ince film fotovoltaik modüller günümüzde kullanılan malzeme türüne bağlı olarak %17-24 aralığında değişen yüksek verim değerlerine ulaşabilmiştir (2,3). Benzer şekilde 3. Nesil güneş hücreleri kapsamındaki; boya duyarlı güneş hücreleri, organik güneş hücreleri, polimerik/plastik gibi güneş hücrelerinin de gelecekte verim ve maliyet açısından oldukça rekabet edebilir seviyeye ulaşabileceği öngörülmektedir (2,4).

(1) International Technology Road map for Photovoltaic, April 2015.
(2) The Future of Solar Energy, Chapter 2: Photovoltaic Technology, MIT Energy Initiative, 2015
(3) Green et al., Prog. Photovolt: Res. Appl., 23:1–9, 2015.
(4) http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Projelerin aşağıda belirtilen ürünlere odaklanması ve belirtilen değerleri/koşulları sağlayabileceğinin somut olarak kanıtlanması beklenmektedir:
a) 2. Nesil kapsamında geliştirilecek güneş hücreleri için standart test koşullarındaki modül verim değerinin en az %15, kullanım ömrü ile birim güç (W) başına ürün maliyetinin ise uluslararası benzeri ürün ile rekabet edebilir düzeyde olması,
b) 3. Nesil kapsamında geliştirilecek güneş hücreleri için standart test koşullarındaki modül verim değerinin en az %8, kullanım ömrü ile birim güç (W) başına maliyetinin ise uluslararası benzeri ürün ile rekabet edebilir düzeyde olması,

Diğer Hususlar:

-Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak
danışmanlık, hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir.
-Proje önerilerinde mevcut benzer ürünlerin özellikleri verilerek, başarı kriterleri yukarıda
verilen nitelikte yerli katkı oranı yüksek ürün ortaya çıkarılması istenmekte olup, hedef ve
başarı kriterlerinin sayısal olarak açık biçimde verilmesi gerekmektedir.
-Proje sonunda geliştirilen ürünün performansı akredite bağımsız test kuruluşları tarafından
belgelenmelidir.
-Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
-Sadece entegrasyon/montaj içeren projeler destek kapsamı dışındadır.
-Geliştirilmesi planlanan hücrelerin-modüllerin ticarileşme potansiyelini belirlemeye yönelik
maliyet analizinin öneri formunda yer alması beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  09 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 48 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi