Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Enerji dönüşümü teknikleri ile elektrik enerjisi elde edilmesi, bu enerjinin depolanması, iletilmesi, dağıtılması ve kontrolüne dönük gömülü sistemlerin geliştirilmesi, bu sayede enerjinin verimli kullanımı, tasarrufu, kayıp kaçak oranının azaltılması, tüketici memnuniyetinin artırılması, güç kalitesinin izlenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır. 

Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıklar ile ilgili projeler değerlendirilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonun sağlanması, santrallerden üretilen enerji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen akıllı şebeke (smart grid) sistemlerinin temel bileşenlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen projelere entegre edilebilecek gömülü sistemlerin tasarımı çağrı kapsamındadır.
Aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanılacaktır:
-Akıllı enerji tüketim yönetimi için donanım ve yazılımların geliştirilmesi.
-Dağıtım bölgelerine uygulanabilir, teknik ve idari kayıplarla mücadeleye katkı sağlayacak, sağlıklı ve güvenli veri alışverişi yapabilen, sahada uygulanması kolay, düşük maliyetli, erişilebilir ve hassas ölçme düzenekleri ile otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi. Bu sistemlerin, nesnelerin interneti (IOT) uygulamalarını da destekleyen ve/veya bu uygulamalara entegre edilebilen özellikte olması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
-Projelerde hem yazılım hem de donanım geliştirme faaliyetlerinin birlikte bulunması gerekmektedir.
-Proje öneri dokümanında kullanılacak platformun belirtilmesi gerekmektedir.
-Önerilen projelerde sinyal işleme algoritmaları, sensör füzyonu yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşıklama teknikleri, akıllı/optimum süzgeçler ve donanım üzerinde optimizasyon uygulamalarının yapılması beklenmektedir. Bu kategoride bahsedilen tekniklere dair yazılım geliştirme faaliyetleri hazır yazılım paketleri tedariği yolu ile yapılmayacaktır.
-Yazılımların uygun gömülü sistem yazılım geliştirme standartlarına uygun olması beklenmektedir.
-Geliştirilen sistemin yazılım ve donanım dokümantasyonunun ilgili IEEE standartlarına uygun olarak üretilmesi beklenmektedir.
-Projelerde veriye dayalı modelleme çalışmalarının yapılması tercih sebebidir.
-Projelerde akıllı sistem geliştirme faaliyetleri istenmektedir. Bu bağlamda makine öğrenmesi, derin öğrenme ve çeşitli yapay zekâ tekniklerinin kullanılmasıyla sistemin operatör bağımsızlığının maksimum düzeyde sağlanması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:
-Salt yazılım geliştirme faaliyetlerine dayalı projeler desteklenmeyecektir.
-“Akıl” boyutuna dair teknolojik nitelikleri yetersiz olan projeler desteklenmeyecektir.
-Çağrının odak noktası çağrı metninde belirtilen şartları taşıyan gömülü sistemlerin geliştirilmesidir. Bu yüzden tesis/altyapı geliştirmeye yönelik projeler desteklenmeyecektir. Sadece entegrasyon/montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
-Düşük performanslı (hobi düzeyi) işlemci ve mikro kontrolcü içeren geliştirme kartlarının kullanıldığı projeler desteklenmeyecektir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi