Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Akışkan Gücü Sistemleri ( Pompa, Kompresör )-Güç Transfer Üniteleri Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Bu çağrının amacı,
global pompa ve kompresör pazarının büyüklüğü ve sahip olduğumuz küçük pay dikkate alınarak, muadillerine kıyasla daha yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan, yerli muadillerinden teknolojik üstünlüğü olan veya yurtiçinde üretimi bulunmayan yenilikçi pompa ve kompresörlerin geliştirilmesini sağlamaktır.
Ayrıca, bu çağrı ile söz konusu ürünlerde yerlilik oranının artırılması ve bu konulardaki ulusal bilgi birikiminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrıda, yurtiçinde seri üretilenlere kıyasla önemli derecede iyileştirilmiş Akışkan Gücü
Sistemleri-Güç Transfer Ünitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir:
A) Yenilikçi pompaların geliştirilmesi:
A1. Akıllı ve değişken debili pompalar: Değişken-frekanslı sürücü (VFD) veya servo sürücü
kullanılan, asgari elektrik ve hidrolik kayıplı, basınç, güç veya yük regülasyonlu, 175 bar veya üzeri ürünlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Hızlı tepki hızına, uzaktan erişim-kontrole, otomatik (basınç-sıcaklık-kaçak vs) uyarı-koruma sistemlerine, kolay bakım-onarım imkânına ve düşük gürültü seviyesine sahip pompalar geliştirilmelidir.
A2. Mikro pompalar: Minimum 50 bar basınç, maksimum 1 cm3/devir kapasite ile çalışabilen mikro pompaların geliştirilmesi beklenmektedir.
A3. Endüstriyel tipteki eksenel pompalar: Minimum 450 bar basınç değerine sahip pompaların geliştirilmesi beklenmektedir.
A4. Değişken deplasmanlı kanatlı/paletli (vane) pompalar: Minimum 100 bar basınç değerine sahip pompaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
A5. İçten dişli pompalar: Minimum 275 bar basınç değerine sahip pompaların geliştirilmesi
beklenmektedir.

B) Hidrolik basınç kuvvetlendiricilerinin (pressurre intensifier) geliştirilmesi: Çağrı kapsamında çift yönlü ve en az 4000 bar basınç kuvvetlendiricilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

C) Yenilikçi kompresörlerin geliştirilmesi:
C1. Lineer kompresörler: Minimum 50 bar basınç değerine sahip konvansiyonel tip
kompresörlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
C2. Yüksek verimli kompresörler: Minimum 8 bar basınç değerine sahip kanatlı (vane)
kompresörlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
C3. Hidrojen kompresörleri: Minimum 300 bar değerine sahip hidrojen kompresörlerinin
geliştirilmesi beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

-Çağrı kapsamında her bir madde için belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.
 
Çağrı kapsamında olmayan konular:
-Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıklı olarak firma dışında yapılacağı çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
-Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
-Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkânlarını geliştirmektir. Bu nedenle teknoloji
transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TLDetaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi