Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak 1511 kapsamında Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri Geliştirilmesi Proje Çağrısı


2015 yılındaki 1.360.000 adetlik üretimiyle, Türkiye Avrupa’nın 7., dünyanın 17. büyük otomotiv imalatçısı konumundadır. Artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığı otomotiv üreticilerini yakıt tüketimini azaltacak ve yük taşıma kapasitesini artıracak malzemelere ve üretim teknolojilerine yönelmeye zorlamaktadır. Magnezyum, alüminyum, titanyum ve bunların alaşımları yüksek mukavemetleri (Mukavemet/yoğunluk) ile yeni nesil otomobillerde giderek daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bunun yanında üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve mevcut parçaların hafifletilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda ülkemiz otomotiv sanayisinin güncel teknolojik uygulamaları yakalaması için otomotiv sanayinde kullanılmak üzere;
-Yeni nesil magnezyum, alüminyum ve titanyum alaşımlarının geliştirilmesi,
-Hafif metal alaşımlarından otomotiv bileşeni/parçası üretimi,
-Otomotiv parçalarının hafif metallarden üretimine yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, bu çağrının amaçlarını oluşturmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında aşağıdaki ürünlere/teknolojiler yönelik projeler beklenmektedir.

a) Yeni nesil magnezyum, alüminyum ve titanyum alaşımlarının geliştirilmesi:
Otomotiv sektöründe kullanılan şase, panel, motor bloğu, aktarma organları vb. ağırlığını
azaltacak ve/veya özelliklerini iyileştirecek ve/veya imalat süreçlerini kısaltacak
magnezyum, alüminyum ve titanyum alaşımlarının geliştirilmesi,

b) Hafif metal alaşımlarından otomotiv bileşeni/parçası üretimi:
Halen çelik, bronz vb ağır malzemelerden üretilmekte olan otomotiv yapısal elemanları,
motor, aktarma organları vb. otomotiv parçalarının alüminyum, magnezyum, titanyum gibi
hafif metal ve alaşımlarından üretilmesi,

c) Otomotiv parçalarının hafif metallarden üretimine yönelik yenilikçi teknolojilerin
geliştirilmesi:

Otomotiv parçalarının hafif metallarden (alüminyum, titanyum, magnezyum) üretiminde
mevcut tekniklerin (dövme, döküm, ekstrüzyon, roll-forming vb.) geliştirilmesine yönelik
çalışmalar ile birlikte güncel teknolojilerin (köpüklendirme, kısmi-katı şekillendirme,
sıkıştırma döküm vb.) geliştirilmesi ve uygulanması

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje kapsamında aşağıda belirtilen maddelerin sağlanması gerekmektedir.
-Proje önerisinde; mevcut malzeme/bileşen özellikleri ile hedeflenen malzeme/bileşen
özellikleri arasındaki farklılık ve üstünlüklerin karşılaştırılmalı olarak verilmesi,
-Proje kapsamında üretilecek ürünün teknik özelliklerinin deneysel doğrulamalarının yapılmasıve üniversitelere/bağımsız kuruluşlara test ettirilmesi,
-(a) maddesi için: Simülasyon programlarıyla alaşımı etkileyecek parametrelerin önceden
tahminine yönelik faaliyetlerin yapılması,
-(b) ve (c) maddeleri için: Analiz ve simülasyon çalışmalarının analitik/parametrik modellemeteknikleriyle (sonlu elemanlar vb) yapılması, ilave olarak model ile gerçek ürün
özelliklerinin/davranışlarının kıyaslamalı olarak sunulması,
-Proje özelinde gerekli olması halinde, ürün/araç güvenliğine yönelik sanal simülasyonu, sanalçarpışmaların yapılması ve/veya gerçek çarpışma testleriyle karşılaştırılması,

Çağrı kapsamında olmayan konular:

-Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlıklı olarak firma dışında yapılacağı çalışmalar çağrı kapsamıdışındadır.
-Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
-Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkânlarını geliştirmektir. Bu nedenle teknoloji
transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  23 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  9 Eylül 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL


İşbirliği Yapısı
:
• Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi