Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
Tübitak 1511 kapsamında Akıllı/Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi Proje Çağrısı


Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Çiftlikten çatala gıda güvenliğinin, daha etkin ve daha sağlıklı olarak sağlanabilmesi amacıyla günümüz tekniklerinin ambalajlama alanında da kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle; kaliteli, güvenli, olabildiğince uzun raf ömrüne sahip, uygun fiyatlarda satışa sunulan ve zengin çeşitlilikte gıda ürünlerine olan talep giderek artmaktadır. Gıda üretim ve dağıtımının merkezileşmesi, ticaretinin küreselleşmesi, gıda kalite ve güvenliğinin sağlanması ve takibi, yeni gıda ambalajlama teknolojilerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin geliştirilmesini gerektirmektedir.
Gıda üretimi ve ambalajlanması alanındaki son gelişmelerle geleneksel ambalajlama teknolojilerinin yerini, yeni nesil fonksiyonel ambalaj (aktif ve akıllı) teknolojileri almaya başlamıştır. Gerek gıda güvenliğinin artırılması ve gerekse gıdaların raf ömrünün uzatılması için büyük önem taşıyan aktif ve akıllı ambalaj teknolojilerinin yakın bir gelecekte üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile hayatımızda daha yaygın bir biçimde kullanılması beklenmektedir.

Çağrının amacı;
bozulmuş bir ürünün önceden fark edilebilmesinin sağlanması için akıllı ambalajlama ile
raf ömrü boyunca ürün kalitesini ve dış ortam durumunu gösterebilen sistemlerin geliştirilmesidir.
Ayrıca, bu çağrıda aktif ambalaj kullanımı ile ürün kalite ve raf ömrünün uzatılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve böylece pazardaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.
Bu çağrı kapsamında, konuyla ilgili sanayi kuruluşlarımızın, iç tüketim ve ihracata yönelik akıllı ve aktif ambalajların geliştirilmesini hedefleyen Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı kapsamında sunulacak projelerin gıda sektöründe kullanıma yönelik olması gerekmektedir.
Projelerin aşağıda belirtilen konuların en az bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:
-Gıdaları uzun süre iyi muhafaza edecek akıllı ve aktif ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi,
-Aktif ambalaj sistemlerinin geliştirilmesi:
- Tutucular (oksijen, karbon dioksit, nem, etilen vb.)
- Salıcılar (etanol, antimikrobiyaller, antioksidanlar, koruyucu maddeler, kükürt dioksit
vb).
-Akıllı ambalaj sistemlerinin geliştirilmesi:
- Sensörler (gaz sensörleri, biyosensörler vb)
- İndikatörler (tazelik, sızıntı, patojen, sıcaklık ve zaman kontrolü, metabolik ürünler vb)
- Kendi kendini ısıtan/soğutan ambalajlar
- Mikrodalga susceptor sistemleri
- RFID etiket uygulamalarını (lojistik takip, izlenebilirlik vb) kapsayan sistemlerin
geliştirilmesi
• Biyobozunur ambalajların aktif ve akıllı ambalaj sistemleri ile entegrasyonu,
• Akıllı ambalaj üretimine yönelik mikroçip sistemleri ve nano-malzeme uygulamaları,
• Diğer akıllı veya aktif ambalaj sistemleri; soluyabilen filmler, vb ambalajlar.

* Akıllı ve aktif ambalaj geliştirilmesini amaçlayan projelerde; projenin esas amacı olmayıp, projeyi tamamlayıcı fonksiyona sahip ambalaj makinelerinin geliştirilmesini içeren projeler de kapsama dahildir.
** Gıdaların korunmasına ve raf ömrünün artırılmasını hedefleyen her türlü akıllı ve/veya aktif ambalaj geliştirilmesini amaçlayan projelerde, geliştirilen ürünün gıda denemelerine yönelik çalışmaların da yer alması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Projelerin aşağıda belirtilen özellikleri sağlaması zorunludur:
- “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği”ne ve diğer
ilgili mevzuata uygun
- Gıdanın duyusal özelliklerini değiştirmeyen, sağlığa zararlı olmayan ve bozulmaları
maskelemeyen
- Gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere neden olmayan
ambalaj malzemelerinin/sistemlerinin geliştirilmesi
Proje konusuna göre, proje çıktısının aşağıda belirtilen özelliklerden bir ya da birkaçını sağlaması beklenmektedir:
- Gıda güvenliğini artıran
- Gıdanın mevcut raf ömrünü uzatan
- Türkiye’de üretimi olmayan
- Ürün çeşitliliğini artıran ve ürün kayıplarını engelleyen
- İthalatı ikame edebilen, ihracat potansiyeli bulunan, kaliteli ve ekonomik açıdan
rekabetçi ambalaj malzemelerinin/sistemlerinin geliştirilmesi

Çağrı kapsamında olmayan konular:

- Sadece makine veya yazılım geliştirilmesine yönelik projeler,
- Akıllı ve/veya aktif ambalaj özelliği taşımayan, tasarım ve pazarlamaya yönelik projeler,
- İçerisinde gıda denemeleri yer almayan, akıllı ve/veya aktif ambalaj ham ve yardımcı
maddelerin geliştirilmesine yönelik projeler
çağrı kapsamına dahil değildir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  2 Eylül 2016
Ön Kayıt Son Tarihi :  26 Ağustos 2016
Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL'den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi