Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003-“Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar” Hibe Proje Çağrı Metni


Bu çağrı kapsamında;

Bu çağrının genel amacı Büyük Veri araştırmalarına ivme kazandırmaya yönelik olarak bütünleşik yazılım araç ve çerçeveleri geliştirilmesi ile Büyük Veri yönetim ve çözümlemesi için yenilikçi teknikler ve teknolojiler ortaya koymaktır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilmiş olan hedeflere yönelik araştırma bileşeni yüksek, yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
 
a) Büyük veri yönetimi ve çözümlemesi için yenilikçi teknikler ve teknolojiler
- Büyük veri yönetimi için yenilikçi platformların (heterojen donanımı desteği, enerji verimliliği, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, gerçek zamanlı veri akışı, SQL/NoSQL, depolama, veri akışı (dataflow), görselleştirme, gibi öğelerden bir ya da fazlasını destekleyen), tekniklerin ve teknolojilerin geliştirilmesi
b) Anlamsal teknolojiler
- Bağlantılı büyük veri (linked big data) ve büyük bağlantılı veri (big linked data)
çözümlemesi için anlamsal teknolojilerin geliştirilmesi
c) Mevcut teknolojilerin büyük ölçekli ve karmaşık veri kümelerinde kullanımı
- Federe veri kaynakları üzerinde veri çözümlemesi, paralel ve dağıtık veri işleme
yöntemlerinin geliştirilmesi
- Dağıtık ya da uçtan uca (peer to peer) sistemler üzerinde arama ve veri işleme
yöntemlerinin geliştirilmesi
d) Yenilikçi veri ve veri çözümleme yapıları
- Dağıtık, merkezi olmayan (decentralized), heterojen ve/veya sıkıştırılmış verilerin çözümlenmesi için yeni veri yapılarının geliştirilmesi
- Yöntem ve uygulamaların test edilebileceği ulusal açık büyük veri kümelerinin
oluşturulması
e) Veri kalitesi değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi
f) Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerde tahmin, görüntüleme ve veri
madenciliği için
- Özetleme,
- Bilgi çıkarımı,
- Görselleştirme,
- Tahminleyici ve açıklayıcı çözümleme,
- Makine öğrenmesi, derin öğrenme (deep learning), sıkıştırılmış öğrenme
(compressed learning),
- Öneri sistemleri,
- Bağlantı ve çizge madenciliği yöntemlerinin geliştirilmesi
g) Büyük ölçekli veri kümelerinde gerçek ve eş zamanlı karmaşık işlem yapılabilmesi
- Hadoop/MapReduce/Storm gibi mevcut yaklaşımların ötesine geçen yeni
programlama modellerinin geliştirilmesi
- Donanımsal hızlandırma yöntemlerinin geliştirilmesi

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Çağrıya Özel Hususlar:

- Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerin büyük veri üretme ve tüketmeye yönelik uygulama içermesi zorunludur.
- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
- Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir

Çağrı Kapanış Tarihi:  21.08.2015

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi