Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı  kapsamında “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirmesi” Başvuruları Açıldı.

Programın Amacı:

KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Hedef Sektörler:

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;
11- İçeceklerin İmalatı (11,07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi hariç)
12- Tütün ürünleri imalatı
41- Bina İnşaatı
42- Bina dışı yapıların inşaatı
43- Özel inşaat faaliyetleri
hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler

Başvuru Koşullar:
- 01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
- 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
- 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
- 2013-2014-2015 yılları verilerine göre;
- 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,
- 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan,
işletmeler başvurabilir.

Uygun Proje Konuları:

- İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
- Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
- Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
- Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
- Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
- Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
- İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler

Proje Destek Üst Limiti :  Geri Ödemesiz 300.000 TL
                                            Geri Ödemeli 300.000 TL
                                            Toplam  600.000 TL

Destek Oranı: 
1.ve 2. Bölgelerde %60,
                           3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016
Proje süresi:  en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Desteklenecek Proje Gider Grupları

A) Personel Giderleri
B) Makine-Teçhizat Giderleri
C) Yazılım Giderleri
D) Hizmet Alım Giderleri


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi