Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin, Geliştirilmesi”Başvuruları Açıldı

Programın Amacı:

Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Hedef Sektörler:

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

• 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
• 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
• 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
Bölüm ve Grubunda faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:

• Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,
• Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,
• Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,
• Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,
• Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik
projeler,
• Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,


Proje Destek Üst Limiti :  Geri Ödemesiz 100.000 TL
                                             Geri Ödemeli 150.000 TL
                                            Toplam 250.000 TL
Destek Oranı:  %60
Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016
Proje süresi:  en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Desteklenecek Proje Gider Grupları

A) Personel Giderleri
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. Geri ödemesiz 75.000 TL’ye kadar
B) Makine-Teçhizat Giderleri
- Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır.
25.000 TL’ye kadar geri ödemesiz . 150.000 TL’ye kadar Geri ödemeli
C) Yazılım Giderleri
-Yazılım Lisans Giderleri
-Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz. Sadece yazlım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar Geri ödemeli
D) Hizmet Alım Giderleri
-Eğitim giderleri,
-Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),
-Belgelendirme giderleri,
-Test ve analiz giderleri,
-Tanıtım,
-Seyahat (Yurt Dışı)
-Yurtiçi/Yurtdışı Fuar Katılımı
-Diğer hizmet alımları:
-Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı,
sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb.
hizmet alım ve kiralama giderleri,
- Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip,
Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı
Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal
Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri
tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve
kiralama giderleri)
- Diğer Hizmet Alımları geri ödemesiz 75.000 TL’ye kadar Desteklenir


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi

.