Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri - İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye
duyarlı, yaratıcı-yenilikçi, Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlarda kullanılma potansiyeline
sahip olarak otomotiv endüstrisinde teknolojik uygulama projelerine temel teşkil edecek,
teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı konusu kapsamında ele alınacak alt konular aşağıda örnekleri ile birlikte verilmiştir. Proje çağrısı
sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni teknolojiler de
proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

• Tahrik sistemleri, enerji taşıyıcıları, enerji dönüştürücüleri ve depolayıcıları için en
uygun kombinasyonun ve işletme senaryolarının belirlenmesi,
• Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlarda verimli, güç yoğunluğu yüksek, düşük ağırlık ve
hacme sahip, aracın frenleme enerjisini en verimli şekilde kazanabilmesini sağlayacak, uygun boyutlandırılmış yenilikçi elektrik motor ve sürücülerinin, ilgili girdi tedarik stratejilerini de dikkate alarak, tasarımı ve kontrolü,
Hibrit elektrikli araçlarda kullanıma uygun, yüksek performanslı (güç yoğunluğu
yüksek) ve düşük emisyonlu İYM’lerin geliştirilmesi, performansının artırılması ve
emisyon kontrolüne yönelik özgün yöntemler,
• Alternatif yanma çevrimlerinin geliştirilmesi (örneğin çoklu yakıt uygulamaları, HCCI
vb.),
• Yazılım destekli özgün/yeni motor ve aksesuarları modelleme, simülasyon ve analiz
çalışmaları.

Çağrıya Özel Hususlar
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara öncelik verilecektir.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
• Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi