Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Malzeme Teknolojileri- Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler Çağrısı

Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, yaratıcı-yenilikçi, ağırlık azaltma ve korozyon direncini yükseltme amacına yönelik olarak otomotiv endüstrisinde teknolojik uygulama projelerine temel teşkil edecek, teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Çağrı konusu
kapsamında ele alınacak alt konular aşağıda örnekleri ile birlikte verilmiştir. Proje çağrısı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir.

Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan sadece birini
ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.
• Yeni nesil AHSS, DP, TRIP vb. çeliklerin üretimi ile ilgili yenilikçi proses ve
teknolojiler,
• Otomotiv sektörüne yönelik ekonomik fiyatlı alaşım elementlerine sahip, mekanik özellikleri geliştirilmiş paslanmaz çelik üretimi ve uygulamaları (egzoz, yakıt tankı, katalitik konvertör, yapısal komponentler vb.),
• Dövme, ekstrüzyon, izotermal veya izotermal olmayan haddeleme, roll-forming, hotforming (sıcak şekillendirme), warm forming (ılık şekillendirme), tailor blank yöntemlerinin kullanılabilirliği gibi şekillendirme yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Isıl işlem ve birleştirme yöntemleri (kaynak, yapıştırma, brazing vb.) konularında yenilikçi çalışmalar,
• Yeni nesil yüksek mukavemetli çeliklerin yüzey özelliklerinin geliştirilmesi (kaplama, boyama, bilyalı dövme vb.) üzerine yenilikçi çalışmalar,
• Yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler kullanılarak geliştirilecek araç ve araç
komponentlerinin performans (yorulma ve çarpışma) testlerine yönelik çalışmalar,
• Yeni nesil yüksek mukavemetli çeliklerin araç tasarımında kullanımına yönelik
yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri, analiz (meshless vb.) ve
optimizasyon (topoloji, şekil, evrimsel algoritmalar) yaklaşımları; araç güvenliğine yönelik komponentlerin tasarımı (crash box, tampon, b-pillar vb.) ve sanal simülasyonu.


Çağrıya Özel Hususlar
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara öncelik verilecektir.
• Geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin saha uygulamaları için ilgili
kurum/kuruluşlardan yasal/özel izin belgelerinin alınması gerekmektedir.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
• Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir
.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi