Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Fosil Yakıtlar - Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknoloji Çağrısı

Santral ve kojenerasyon (elektrik ve ısı üretimi) uygulamalarında düşük kaliteli kömürlerin ve/veya büyokütle kaynaklarının (atık ve kanalizasyon çamurları dahil) yakılmasına uygun, bu sistemlerde yanma verimini en üst seviyeye çıkaracak; çevresel etkileri en aza düşürecek ve verimliliği yüksek teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alanda ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesi, bu çağrı konusunun temel amacını oluşturmaktadır.

Buna yönelik ana amaçlar aşağıda ifade edilmiştir:
• Akışkan yatakta yakma teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Sabit yataklı yakma ve pülverize yakma teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Oksijenle veya kimyasal çevrimli yakma teknolojilerinin geliştirilmesi,

Yanma sonrası CO2 tutma teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Yanma sonrası baca gazı temizleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Kazanda üretilen ısının kojenerasyon amaçlı (elektrik ve ısı) kullanımına yönelik
yenilikçi alt teknolojilerin geliştirilmesi,
• Santral bazında entegrasyona yönelik ileri benzetim modelleme (modeling,
simulation, CFD) çalışmalarının yapılması,
• Süperkritik ve ultra‐superkritik kömür yakma teknolojilerine uygun ileri malzeme
teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Kömür ve/veya biyokütle kaynakları için teknik, ekonomik ve çevresel açılardan
uygulama potansiyeli olan diğer yakma ve/veya CO2 tutma teknolojilerinin
geliştirilmesi.

Bu çağrı kapsamında önerilecek projeler, bu amaçlardan birini ele alabileceği gibi, bütünlük arz edecek şekilde birden fazla amacı da kapsayabilir.

Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerden endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya büyük ölçekli teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretilmesi beklenmektedir.

Not:
Bu çağrı kapsamında “kömür” ile linyit, taşkömürü, bitümlü şeyl, asfaltit;
“biyokütle” ile enerji içeriği olan her türlü organik atık (bitki, hayvan, tarım, orman, evsel ve endüstriyel kaynaklı atıklar) kastedilmektedir.
 
Çağrıya Özel Hususlar
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Proje önerilerinde, projede önerilen teknolojilerin teknik, ekonomik ve çevresel açılardan neden tercih edildiğinin kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.
• Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerden ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya küçük, orta ve büyük ölçekli tüm projelerde endüstriyel
kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olanlara öncelik verilecektir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi