Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Mobil İletişim Teknolojileri -  Nesnelerin İnterneti Kapsamında
M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar Çağrısı


Bu çağrı kapsamında;

a) Yeni nesil M2M haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi;
- İletilen birim veri başına harcanan enerjiyi en aza indiren; yüksek veri hızlı, düşük
gecikmeli, yüksek batarya/sistem/ağ ömürlü, gürbüz, güvenilir, bilgi güvenliğini
dikkate alan; uluslararası standartlara uyumlu, dağıtık, ölçeklenebilir, ağda taşınan
trafik miktarını dengeleyen, ve uygulamaya özgü olarak kriterlerini yerine getiren
özgün yazılım ve donanım platformlarının gerçekleştirilmesi,
- M2M iletişim ağlarında öz örgütlenme (self-organizing network-SON), kaynak ve
hareketlilik yönetimi,

b) Kapalı veya açık ortam için konumlandırma teknikleri;
- RF, optik, akustik, vb. teknolojileri kullanan ve konumlama hatası hedeflenen M2M
uygulaması için kabul edilebilir sınırlar dahilinde konumlandırma sistemlerinin geliştirilmesi,

c) Enerji hasadıyla eniyilenmiş iletişim teknolojileri;
- Güneş enerjisi, titreşim, rüzgar, ısı, RF vb. enerji kaynaklarından hasat edilebilecek
enerjiyi dikkate alan M2M uygulamalarına yönelik özgün yazılım, donanım ve sistemlerin geliştirilmesi

alanlarında Makineler Arası İletişim Teknolojilerinin uygulamasına özgü performans
gereksinimlerini sağlayan araştırma

Çağrıya Özel Hususlar
-Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
-Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
-Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
-Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla
kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
-Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması
gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir.
-Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016


Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi