Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri - Sanayide Enerji Verimliliği Çağrısı


Bu çağrının amacı, bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerinin sanayide uygulaması için mini ve mikro kapasitelerde toplam verimin %85’in üzerine çıkartılması amacına katkı sağlayacak şekilde prototip ekipmanlarının/elemanlarının iyileştirilmesi/geliştirilmesidir. Bu amaca hizmet edecek çalışmaların yapılabileceği ve sanayi ölçekli bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerine yönelik araştırmalara konu bazı kritik ürünler ve bu ürünlerin teknik özellikleri/metrikleri aşağıda listelenmektedir. Çağrı kapsamında bu ürünlerden en az birinin iyileştirilmesi/geliştirmesi ve bu iyileştirme/geliştirmenin beklenen toplam verimlilik değerine (%85) ulaşmaya hizmet etmesi beklenmektedir.

1. Absorpsiyonlu soğutma sistemleri: Tek kademeli absorpsiyonlu sistemlerde soğutma etkinlik katsayı (COP) değeri en az 0,9 (su giriş sıcaklığı 90°C’da); İki kademeli absorpsiyonlu sistemlerde COP en az 1,4 (su giriş sıcaklığı 110°C’da); Üç kademeli sistemlerde COP en az 1,6 . Belirtilen metriklere ulaşılması şart olmamakla birlikte, bu metriklere ulaşma hedefindeki çalışmaların yapılması beklenmektedir.
2. Stirling motoru (Evsel uygulamalara yönelik (2,5 kWe üstü))
3. Gaz motoru (Uygulama alanına göre kapasitesi 3MW e’ye kadar)
4. Mikro türbinler (Kapasitesi 20 -250 kWe)
5. Buhar türbini (5 kWe-10 MWe)
6. Kompresörler (Kapasitesi 20 -250 kW)
7. Yakıt pilleri ve çevre ekipmanları (Mikro kojenerasyon uygulamaları için PEM ve SOFC 3-10 kWe)
8. Gazlaştırıcı sistemleri (250-500 kWe)
9. Yakıcı sistemler (1 MWt kapasiteli, düşük NOx)

Çağrıya Özel Hususlar:
•  Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• 1. Aşama Proje önerilerinde başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağının somut bir şekilde kısaca açıklanması beklenmektedir
Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
- Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
- Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan
projelere öncelik verilecektir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni kurulan üniversitelerin (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir (*).
- Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem
geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal/uluslararası
standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
- Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve
çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir
seviyede olmaları beklenmektedir.
- Proje kabul ve taahhüt beyanlarında yer almayan kamu/özel kurum veya
kuruluşlarına ait bölgelerde saha çalışması yapılacaksa, altyapı imkânları
kullanılacaksa veya veri toplanacaksa, 2. Aşama proje başvurularıyla birlikte
Yasal/Özel İzin Belgesi sunulmalıdır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi