Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü,Elektrik İletim ve Dağıtımı Çağrısı


Çağrının amacı;
Bu çağrı aracılığıyla elektrik iletim-dağıtım şebekelerindeki kayıpların asgari düzeye indirilmesi ve enerji güvenilirliğinin artırılmasına hizmet eden yenilikçi süperiletken vb. malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
 • Yüksek verimliliğe sahip, elektriksel direnci mevcutlara göre daha düşük, süperiletken vb. malzemeler geliştirilerek orta gerilim (OG), alçak gerilim (AG) transformatörlerinde ve/veya OG/AG hatlarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi,
 • Isıl iletkenliği ve dielektrik kırılganlığı yüksek yalıtkan malzemeler geliştirilerek OG/AG trafolarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi
Dağınık ve düzensiz kaynaklardan gelen enerjiden kaynaklı hatalı akımları sınırlayıcı
(FCL vb.) teknolojiler geliştirilerek OG/AG hatlarındaki verimlilik performanslarının
belirlenmesi,
• İletim hatlarında ve/veya güç sistemlerinde kullanılma potansiyeli olan süperiletken vb.
malzemelerin soğutulmasına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi.
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler bu hedeflerden birini ele alabileceği gibi
birden fazla hedefi de kapsayabilir.

Çağrıya Özel Hususlar:
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir
Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir
• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin mevcut malzeme ve
teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi