Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan -1003- Gömülü Sistemler -Kullanıcı Arayüzleri- Hibe Proje Çağrısı

Bu çağrının amacı, gömülü sistemlerde kullanıcı arayüzü oluşturma teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi, bu kapsamda bir AR-GE altyapısı oluşturulması, ilgili teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yerli ürünler için bir bilgi birikiminin oluşturulmasıdır.

Aşağıda verilen hedeflerden en az birine uygun olan AR-GE projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir:

-Hızlı kullanıcı arayüzü geliştirme amacıyla kullanılabilecek, gömülü kullanıcı arayüzü geliştirme çerçevelerinin geliştirilmesi,
- Birden fazla donanım platformunda aynı kullanıcı arayüzünü çalıştırabilen otomatik kod üretici yazılımların geliştirilmesi,
- Gerçek zamanlı gömülü sistem arayüzü geliştirmek için kullanılabilecek yazılım kütüphanelerinin geliştirilmesi,
- Açık kaynaklı tümleşik geliştirme ortamı (Integrated Development Environment-IDE) çerçevelerinden (örneğin, Eclipse) yararlanılarak sürükle-bırak yaklaşımıyla gömülü sistem arayüzü oluşturabilecek yazılımların geliştirilmesi,
- Sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmek üzere kullanılabilecek olan çerçeve yazılımlarının gerçeklenmesi,
Arttırılmış gerçeklik uygulamalarını hızlı gerçekleyebilmek için kullanılabilecek
yazılımların geliştirilmesi,
- Aviyonik ve diğer emniyet-kritik gömülü uygulamalarda kullanılabilecek, gerçek
zamanlı grafiksel ekran oluşturabilen çerçeve yazılımların hazırlanması,
- ARINC 661 standardıyla uyumlu ekranlar geliştirilebilecek kütüphane yazılımlarının
gerçeklenmesi,
- Simülasyon alanı için sanal grafik ekranları geliştirmede kullanılabilecek olan yazılımların geliştirilmesi,
- Akış diyagramlarından interaktif kullanıcı arayüzü prototipi üretebilen ve üretilecek
kodları gömülü kartlara aktarabilen yazılımların tasarlanması ve geliştirilmesi
- İnsan-Makine etkileşimine dayalı yenilikçi arayüzlerin tasarlanması,
- Yeni teknolojilerin (sensör/devrelerin) kullanıldığı, performans odaklı arayüz donanımlarının ve algoritmalarının geliştirilmesi (örneğin jest tanıma donanımı ya da
ivme sensörü temelli arayüzler, vb.),
- Diğer yazılımsal/donanımsal arayüzler

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini
içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

Çağrıya Özel Hususlar:

• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:


Çağrı Kapanış Tarihi: 
1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi