Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 

Zorlu Enerji’den Çevreci Kömür
Enerji alanında inovatif çalışmalarıyla öne çıkan Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan “yeşil kömür” projesi, ODTÜ ile işbirliği kapsamında yürütülen santral geliştirme projesi ve Gökçedağ Rüzgar Santrali’nin inşaatına yönelik habitat restorasyonuyla dikkat çekiyor. Zorlu Enerji Grubu, kömür  kaynaklarını temiz elektrik enerjisi üretiminde kullanabilmek amacıyla başlattığı “Yeşil Kömür Projesi” ile, kömür gazlaştırma teknolojisinin Türkiye’de uygulanmasını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Zorlu Enerji Grubu, 2009 yılının Aralık ayında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ile “Kömür Gazlaştırma Teknolojisine Dayalı Elektrik Üretim Pilot Tesisi” kurulması amacıyla bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği kapsamında TEYDEB ve TTGV Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye 9 milyon TL değerindeki tesisin Ar-Ge çalışmaları için 1,5 milyon TL kaynak ve araştırma desteği sağlıyor. Kömür, dünyadaki yaygınlığı, arz güvenliği ve ekonomik büyümeye katkısıyla geçmişte olduğu gibi gelecekte de en önemli enerji kaynağı olarak görülüyor. Öte yandan, günümüz dünyasında kullanılan teknolojiler çevre için ciddi tehdit unsuru oluşturduğundan “Temiz Kömür Teknolojileri” adı altında yoğun ve geniş kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sürdürülüyor. Bu süreç ülkemiz açısından da büyük bir fırsat.

Dünyada ağırlıklı olarak ABD, Almanya, Japonya, Avusturya,Danimarka ve Hollanda’da kullanılan kömür gazlaştırma teknolojisine dayalı ve elektrik üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla kömürün çevreye olan zararlı etkisini minimuma indirmeyi amaçlıyor.
  
Sektörde ilk ve tek

Sektörde ilk ve tek olan bu proje, yerli kömür kaynaklarının çevre dostu olarak değerlendirilmesinde önemli bir adım olacak. Proje, düşük kalorifik değerdeki nispeten düşük kalitedeki Türk linyitlerinin üretimde değerlendirilmesi açısındanda büyük önem taşıyor. Pilot tesis 2 MW kapasiteye sahip olacak ve çalışmalar, TÜBİTAK MAM’dan 15 ve Zorlu Enerji’den 9 olmak üzere toplam 24 kişilik bir ekiple yürütülecek. Projede,kömür gazlaştırma işlemi, akışkan yatak gazlaştırma teknolojisi”yöntemiyle yapılacak. Gazlaştırma, temelde hidrokarbon yakıt olan kömürün gazlaştırıcı içine az miktarda ancak yüksek sıcaklıkta hava beslemesiyle kimyasal dönüşüme uğratılarak sentez gazına dönüştürülmesi işlemidir. Bu projede yakıt olarak Batı Anadolu Bölgesi linyitleri kullanılacak. Bu reaksiyonun çıktısı olan sentez gazı (syngas) ise gaz motorlarında elektrik enerjisi elde etmekte kullanılacak. Ayrıca gaz motorunun atık ısısı da gazlaştırıcının giriş havasının ısıtılmasında kullanılacak.  

2012’de elektrik üretmeye başlaması planlanan tesisin tasarım ve imalat çalışmaları devam ediyor. Tesis, 15 dönümlük bir alana yayılacak. Tesisin, güvenlik ve lojistik gereksinimlerini karşılayabilmek için Sarayköy’e, Zorlu Doğal Elektrik Kızıldere Jeotermal Santrali’nin yakınına kurulması planlanıyor.

Zorlu-ODTÜ İşbirliği
Zorlu Enerji Grubu, ODTÜ ile santral geliştirme projesi üzerinde çalışıyor. Zorlu Enerji Grubu’nun ODTÜ Endüstri Mühendisliği Fakültesi ile geliştirdiği işbirliği kapsamında; son sınıf öğrencileri “santral geliştirme projesi” üzerinde çalışacaklar. Proje kapsamında öğrenciler, pilot tesis olarak Zorlu Enerji Grubu’nun Ankara’da kurulu olan 50,3 MW’lık doğal gaz santralini inceleyecek ve santralin daha verimli ve karlı üretim yapması için çözüm üretecek. Projenin ilk bölümü, önerilen proje konusunu ve bununla ilgili problemleri tanımlamayı, yapılandırmayı ve netleştirmeyi içeriyor. ODTÜ ve Zorlu Enerji Grubu’nun onayıyla ilk aşamayı tamamlayan öğrenciler, uygun yöntemler belirleyerek analiz çalışmaları gerçekleştirecek. Analiz aşaması sonuçları sözlü ve yazılı olarak Zorlu Enerji Grubu’na sunulacak. İkinci aşamada, öğrenciler uygun endüstri mühendisliği teknikleri kullanarak problemin çözümüne dönük tasarımlar oluşturacak. Öğrencilerin proje danışmanlığını; ODTÜ Endüstri Mühendisliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Çağlar Güven ve Yrd. Doç. Dr. Müge Avşar ile Zorlu Enerji Ticaret Departmanı’nı temsilen Vedat Emre Demirel ve Yasemin Ercan yürütecek. Proje sonucunda; verimlilik sağlandığı tespit edilirse Zorlu Enerji Grubu’na ait diğer santraller için de aynı çalışma yapılacak.

Habitat Restorasyonu
Zorlu Enerji Grubu, toprağı yalnızca üzerine basılan bir örtü olarak görmüyor; biyoçeşitlilik, su kaynakları, iklim değişikliğiyle mücadele, karbon tutma ve gıda üretimiyle etkileşimli ilişkisi ile değerlendiriyor. Bu düşünceden hareketle, Gökçedağ Rüzgar Santrali inşaat faaliyetleri sırasında toprak üst katmanında oluşan bozulmayı onarmak için kapsamlı bir "habitat restorasyonu (doğa onarımı, ekolojik restorasyon) çalışması başlatıldı. Zorlu Enerji bu alanda da bir ilke imza attı.

Çevreci Kömür Projesinin Faydaları
Önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki emisyon azaltma çalışmalarına da katkı sağlayacak.
• Enerji üretiminde yerli enerji kaynakları kullanım oranını artıracak. Yerli enerji ve yerli teknoloji kullanma politikası hızla yayılacak.
• Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri (KOBİ) ve Organize Sanayi Bölgeleri’ne ısınma ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir potansiyel sunacak.
• Tüm Türkiye’de yeni iş alanlarının açılmasını ve iş potansiyelinin artmasını sağlayacak, Türk sanayisinin rekabet gücünü artıracak.

Kaynak: Zorlu Dergi-31 Sayı