Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Tamamlayana Yurtçi ve Yurtdışı Tanıtım ve Pazarlama Desteği Veriyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürün sektörünün rekabet gücünü arttırmak amacıyla Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 Bin, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 Bin Liraya kadarını faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak karşılayacak.

 

Bu program kapsamında hibe alacak şirketlerin yurtiçinde yerleşik olması, pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapacakları teknolojik ürün veya prototiplerini kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkmış olması aranan ön koşullar arasında yer almaktadır.

  

Hibe Programının Amacı
Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Destek Programının Kapsamı
Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir
Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa başvuru yapılır.

Başvuru Şekli
Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası, elden Bakanlığa teslim edilir. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Başvuru Tarihi
Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. Başvurular her ayın başından kabul edilmeye başlanır; ayın son günü mesai bitiminde sona erer. Başvuru döneminin son günü resmi yada dini tatil ilan edilmesi durumunda Bakanlık son başvuru tarihlerini değiştirebilir. 2014 Ocak ayında bu desteklerden yararlanmış firmaları öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Destek Tutarı
Faaliyet sayısına bakılmaksızın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca aşağıda ki tutarlar hibe olarak verilir. Başvuru yapıldığı tarihten en geç 5 yıl önceye kadar başarı ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma potansiyeli bulunan ve Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünler esas alınacaktır.

• Yurt Dışı: Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı
• Yurt İçi: Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.


Desteklenen Giderler
• Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları
• Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası
• Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri
• Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri
• Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler
• Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının;
1) Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
2) Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

Desteklenmeyen Giderler
Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu  Yönetmelik kapsamında desteklenmez.

Destek Sayısı:
Desteklenen kuruluş, bakanlığın yayınladığı yönetmelik kapsamında her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonrası ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması için sağlanan destekten bir defaya mahsus faaliyet sınırlaması olmaksızın yararlanabilecek.

Destek Süresi: Destek süresi, Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 1 yıl.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1)Başvuru formu (her sayfa paraflı firma kaşeli)
2)Projeyi destekleyen kuruluştan alınan projenin başarı ile tamamlandığına ilişkin yazı,
3)Firmanın ticaret sicilinde yayımlandığına dair gazete kupürü ya da noter tasdikli yazısı,
4)Firma son yıl bilançosu,
5)Kuruluş yetkilisinin yetki yazısı,
6)Tamamlanan projeyi ait ürün ya da prototipin başvuru tarihinden 1 ay önce çekilmiş tarihli fotoğrafı,
7)Tamamlanan proje yazılım ise, projeye ait demo CD’si,
8)Katılım sağlanacak fuar varsa, ön sözleşme metni ve proforma faturası.
9)Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün
kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarının birer numunesi veya A4
kâğıdı boyutlarında renkli çıktısı, proforma faturaları,
10)Fuarlara katılımda; kurulacak stant görselinin A4 kâğıdı boyutunda çıktısı,
11)Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik ile ilgili e-ticaret sitesi ana sayfası, e-ticaret üyelik ön sözleşmesi ya da e-ticaret üyelik sözleşmesi, proforma faturası,
12)Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı,
13)İl Sigorta Müdürlüğünden “sigorta borcu yoktur” yazısı,
14)Yurt içi veya yurt dışı seyahate gidecek personele ait son aya ait sigorta primi ödeme listesi veya maaş bordrosu,
Not: Yukarıda belirtilen dokümanlar yazılı ve 4 adet CD’de kayıtlı olarak başvuruda Bakanlığa teslim edilecektir

Başvuru Zamanı: Başvuru tarihleri Bakanlığın internet sitesinden ilan edilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamış olduğu bu yeni hibe programı sayesinde, Ar-Ge projesi yapan ve başarı ile bitiren firmaların ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında tanıtması için oldukça önemli bir fırsat sağlanmıştır. Eğer firmanızın Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ürettiği bir ürün yoksa ve firmanızın Ar-Ge projesi yapmayı planlıyorsa hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. İster Sanayi ister KOBİ ölçeğinde bir şirket olun, TÜBİTAK’ın uygun programları sayesinde hem Ar-Ge projeniz için hibe alabilir hem de Ar-Ge projeniz bittikten sonra geliştirdiğiniz ürünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamış olduğu bu hibe programı sayesinde hem yurt içinde hem de yurtdışında tanıtım ve pazarlama desteği ile tanıtabilirsiniz.

   

KOBİ ölçeğinde bir şirket iseniz; başvuru zamanı kısıtlaması olmadan, ile % 75 oranında hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

 

   

Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz; üst limitsiz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

 

TÜBİTAK’ın 1507 programıBu destek hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

  

Bize başvurarak, ücretsiz olarak teknoloji alanında ki Ar-Ge projenizin TÜBİTAK kurumuna uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız