Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Döviz Kazandırıcı Hizmet - Eğitim Sektörü Proje Danışmanlığı           
25 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile ülkemize döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini arttırmak ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla eğitim sektörüne birçok yeni teşvik unsuru getirildi. Yüksek ve orta öğretim kurumlarına yönelik hazırlanan bu tebliği ile bu sektörlerdeki potansiyelin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Yurt Dışı Birim Desteği:
Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süreyle karşılanır. Bu madde kapsamında; eğitim kurumları her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Bu madde kapsamındaki destek devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bir yararlanıcı, yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 birim için yararlanabilir. Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği (Ön Onay Var)

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; eğitim kurumları için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destekler devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

 Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti

b) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri
c) Tercümanlık giderleri

ç) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç)

d) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri

e) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri - Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

g) Danışmanlık giderleri

 

Arama Motoru Desteği: Eğitim kurumlarının arama motorlarında(Google, Bing, Wikipedia vb.)yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında uygulanacak destek, Devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

 
Fuar Desteği: Eğitim kurumlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destek devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bu madde kapsamında bir eğitim kurumu 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alabilir.


Organizasyon Desteği:Eğitim kurumları yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destek devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bu madde kapsamında bir eğitim kurumu 1 takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alabilir.
 

Neden Teşvik Danışmanlığı Almalısınız?
Desteklenen her bir maddenin destek oranı ve desteklenme şartları kendi içinde değişmektedir. Bu sebeple aslında her bir madde için ayrı bir proje yazılıyormuş gibi düşünülmelidir.  Her bir madde için farklı evraklarda hazırlanmaktadır. Formlarda ki ve evraklardaki yanlış ve eksik bir bilgi süreci uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda da emek ve zaman kaybına neden olacaktır. Bir iş yapılırken uzman bir kişinin yaptığı süre ile normal bir personelin yapacağı süre aynı olmayacaktır.
Danışmanlık hizmetinin temelinde, projenin başlangıcından sonuçlanana kadar olan her sürecinde zamanında ve sorunsuz olarak müşteriye hizmet verilmesi yer almaktadır. Bu süreçte doğru anlatım, evrak toplama ve en önemlisi mevzuat gibi önemli adımlarda daha sonrasında zaman ve emek kaybetmemek ve en önemlisi başarısızlıkla sonuçlanmaması için tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir.
Objektif ve tarafsız bir göz ile şirketin değerlendirilmesi, projeyi başarısızlığa götürecek var olan eksiklerin tespit edilerek giderilmesi projenin başarısı için çok önemlidir. İşletme körlüğünün önüne geçilerek riskler ve fırsatlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki firmalar bu başvuru formlarına yazdıkları cevaplar ile değerlendirilmektedir.
Danışmanlık almak firmalara maddi olarak ölçülemeyen zaman ve emek kazancı sağlamaktadır. Belgelerin ve formların mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlayarak, para kaybınız önlenecektir.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.