Duyurular

Duyurular

Teknopark Sayısı 81 Oldu

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye’deki teknopark sayısının 81’e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56’sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25’inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çankırı’da 125 bin 792 […]

Duyurular

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

tarihinde yayınlandı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018 KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Firmaların küresel ölçekteki firmalara nihai / ara mamül ihracatı gerçekleştirebilmek için gerekli; a. Seri üretime yönelik olmayan teçhizat b. Test cihazı c. Yurtdışı Ofis – Depo Açma d. Yazılım Alımı e. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri f. Sertifikasyon, Test, Analiz ve Ürün Doğrulama Çalışmaları kapsamındaki giderlerine destek sağlamak. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri […]

Duyurular

KOBİ Tanımı Değişti ! KOBİ sınırı 125 Milyon TL ciroya çıktı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir. MADDE 1– 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Genel Çerçeve Bu çağrıda, Üç Boyutlu Biyo-Yazıcıların, bunların alt bileşenlerinin ve bu yazıcılarda kullanılacak biyomalzemelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, klinik aşamaya geçmek için gerekli testlerin yapılması ve klinik araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin özgün ve katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje sonucunda ortaya çıkacak teknoloji, prototip […]

Duyurular

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–İleri Kontrol Sistem Tasarımları Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıdaki konu baslıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir: Kısmı Türevli Diferansiyel Denklem tabanlı doğrusal olmayan kontrolcü tasarımı, 2. Dağıtık sistemlerin kontrolü, 3. Anahtarlamalı sistemlerin kontrolü, 4. Esnek yüzeylerde aktif titreşim kontrolü, 5. Sistem tanıma teknikleri ile etkin indirilmiş mertebeden model oluşturulması, 6. Merkezi olmayan sistemlerin alt-optimal kontrolü, 7. Kesirli dereceli sistemlerin […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Bu çağrı kapsamında; a) Genişbant haberleşme ağları için iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi: Genişbant haberleşme ağlarında yenilikçi iletişim teknikleri için ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesi, ve bu ağlarda yer alacak cihazların tüm iletişim katmanlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlayan haberleşme yazılım ve donanım platformlarının tasarımı ve geliştirilmesi, ölçeklenebilir deneysel ağ yapılarının oluşturulması, b) […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Robot Tasarımı ve Mimarisi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıda verilen konuları içeren Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi öngörülmektedir: · Bu alanda hâlihazırda robotik çözüm sunulmuş bir işi, tamamen yenilikçi bir tasarımla, ölçülebilir şekilde daha verimli yapabilecek bir çözüm sunulması, · Daha önce robotik çözüm uygulanmamış bir alanda, yenilikçi bir tasarım ile robotik bir çözüm sunulması, · Mikro/nano ölçekte robot […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Şarj Ekosistemi Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan şarj altyapısının iyileştirilmesini sağlayacak teknolojileri, araç dışı şarj ihtiyacını azaltacak menzil uzatıcı sistemleri ve araç dışı şarj sürelerini kısaltacak teknolojileri kapsamaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Amaç ve Hedefler Bu çağrının temel amacı, şarj altyapısının kullanılabilirlik, rahatlık, performans ve maliyet […]