Duyurular

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

‘7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok alanda sağlayacağı kolaylıklarla yatırım ortamını iyileştireceği öngörülen Kanun ile dış ticaretin de ivme kazanacağı bekleniyor. Kanun ile değişiklik yapılan hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır: Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerinin düşürülmesi ve tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar […]

Duyurular

TGB ( Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin Teknoloji Geliştirme Bölge Faaliyetlerine yönelik getirdiği değişiklik ve eklemeler bulunmaktadır. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir Teknokentte yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için “Proje Kabul Belgesi” Alınması Şartı getirilmiştir: Bölgede yürütülecek olan […]

Duyurular

KOSGEB’de E-Hizmet Dönemi Başladı

tarihinde yayınlandı

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin daha hızlı, daha kolay ve daha az belgeyle KOSGEB desteklerine başvuru yapabilmesi için hizmetlere elektronik ortamdan ulaşılacaktır. Elektronik ortamda sunulan hizmetlere e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden giriş yapılmaktadır. KOSGEB hizmetlerine aşağıdaki şekilde başvurulacaktır; 1- Gerçek şahıslar ve gerçek şahıs işletmeleri, e-devlet şifresi ile tüm KOSGEB e-hizmetlerine başvurulabilecektir. 2- Tüzel Kişi işletmelerinin (Ltd.Şti., A.Ş. vb. […]

Duyurular

2014 /8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklikler

tarihinde yayınlandı

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde Bakanlığın 22.01.2018 tarihli ve 115 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmişti: 1- Bağımsız örgütler dışında alanında uluslararası kabul görmüş kurum kuruluşlar da Akreditasyon Kuruluşu olarak kabul edilebilecektir. 2- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. […]

Duyurular

Teknopark Sayısı 71’e Yükseldi

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kapadokya teknoloji geliştirme bölgeleriyle Türkiye’deki teknopark sayısının 71’e ulaştığını belirterek, bunlardan 56’sında firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunduğunu, 15’inde ise inşaat ve yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Teknopark Kurulum Danışmanlığı Amacı; Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve […]

Duyurular

TÜBİTAK 1509 kapsamında MANUNET 2018 Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığından Sağlık Turizmi ile ilgili Teşvikler

tarihinde yayınlandı

Sağlık turizmine önemli teşvikler getiren tebliğe göre, sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının yanı sıra yurt dışından gelen hastalara; rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmeti sunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanacak. Tebliğ, pazara giriş desteği, yurt dışından gelen hastaların uçuş giderleri, yurt dışı tanıtımları, çalışanların yurt dışında katıldığı toplantılar, dijital pazarlama faaliyetleri, yurt dışında hastane-ofis […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

tarihinde yayınlandı

Ekonomi Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. (*) Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür;   BELGELENDİRME DESTEĞİ Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim […]

Duyurular

KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilecek ürün; Mevcut bir üründe önemli ölçüde teknik iyileştirme içeren ürün Yeni bir platform ürün […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Desteği

tarihinde yayınlandı

Ekonomi Bakanlığı 2014-8 nolu tebliği kapsamında ara mamul üreten firmaların küresel ölçekteki firmalara tedarikçi olma süreçlerinde faydalanabilecekleri destektir. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir. KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki desteklenecek Proje Gider Grupları desteklenir. a) Makine, Ekipman, […]

Duyurular

KOSGEB’ten Teknopazar Programı ile 150 Bin TL Hibe!

tarihinde yayınlandı

KOSGEB, “TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı” başlıklı bir destek programını yürürlüğe koymuştur TEKNOPAZAR Programın Amacı ; 1.Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması 2. Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 3. Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, Teknopazar Programından Yararlanma Koşulları Nelerdir ? […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığından Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği

tarihinde yayınlandı

Tasarım destekleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/2 Sayılı Tebliğ ile gündeme gelen ve ihracat odaklı faaliyet gösteren birçok işletmeyi kapsayan desteklerdir. Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 […]

Duyurular

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sayısında Hedef 1.000

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium’da düzenlenen “6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi” ne katıldı. Özel sektöre desteklerin meyvelerini vermeye başladığına dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla ülkemizde 762 özel sektör Ar-Ge, 138 tasarım olmak üzere, toplam 900 özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sadece […]

Duyurular

KOSGEB’den Stratejik Ürüne 5.000.000 TL’lik Büyük Destek

tarihinde yayınlandı

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Seyahat Desteği

tarihinde yayınlandı

Yurt dışı seyahat teşviği, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında verilen teşviklerden biridir. Yurt dışı pazar araştırması desteği olarak da anılmaktadır. Desteğin Amacı : Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Destek Unsurları (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığından Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği

tarihinde yayınlandı

Tasarım destekleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/2 Sayılı Tebliğ ile gündeme gelen ve ihracat odaklı faaliyet gösteren birçok işletmeyi kapsayan desteklerdir. Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 […]

Duyurular

100. TASARIM MERKEZİ AÇILDI

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’de faaliyet gösteren tasarım merkezi sayısının 100’e ulaştığını belirtti. Türkiyede 13 ilde, 22 sektörde tasarım merkezi belgesine sahip işletmenin faaliyette bulunduğunu dile getiren Özlü, “Bu merkezlerde 2 bin 112 tasarım personeli istihdam edilirken, bin 172 proje yürütülüyor. Tasarım merkezlerimiz, sürdürdükleri titiz çalışmalar neticesinde 72’si patent, 140’ı marka, 179’u tasarım olmak üzere çeşitli fikri ve sinai haklar da edindi.” ifadesini kullandı. […]

Duyurular

Tasarım Merkezi Sayısın 128’e Ulaştı

tarihinde yayınlandı

Her türlü yapım ve animasyon tekniğiyle film üretebilen ve tüm post-prodüksiyon sürecini bünyesinde çözebilen, kısacası bir filmin hayata geçmesi için senaryo aşamasından yayın aşamasına kadar gerekli tüm hizmetleri veren müşterilerimizden Anima İstanbul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak tescillendi!  Alkaze Danışmanlık ailesi olarak başarılarının devamını dileriz.  Kriterleri: 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan […]