Duyurular

Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1- BELGELENDİRME DESTEĞİ Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü Şirketleri […]

Duyurular

Sanayiciye “Yerli Makine” Desteği

tarihinde yayınlandı

KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını belirterek, “Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız.” ifadesini kullandı İlan edilen […]

Duyurular

Tübitak 1512-BiGG 2018 Yılı 2. Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Girişimci adayları, Uygulayıcı Kuruluşlardan onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki  %100 hibe destekten yararlanmak için […]

Duyurular

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmış olup, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM […]

Duyurular

Sanayicilere 1.2 Milyar Liralık Destek

tarihinde yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1.2 milyar TL’lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı. 10 BİN PROJEYE 8.3 MİLYAR TL DESTEK Sistem değişikliği ve yeni açılan çağrılar hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEYDEB’in kuruluşundan 2017 yılına kadar 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8,3 milyar TL […]

Duyurular

KOSGEB’ten Teknopazar Programı ile 150 Bin TL Hibe!

tarihinde yayınlandı

KOSGEB, “TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı” TEKNOPAZAR Programın Amacı ; 1.Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması 2. Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 3. Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, Teknopazar Programından Yararlanma Koşulları Nelerdir ? 1. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi […]

Duyurular

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Başlığı : Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı “TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır. Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – […]

Duyurular

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Yayınlandı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarıyla bugüne kadar oluşturulan, Ar-Ge yapılanması, Ar-Ge yapabilme becerisi, bilgi birikimi, üniversite-sanayi işbirliği gibi kazanımların üzerine, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine daha etkin ve verimli katkı sağlaması amacıyla; “TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiştir. Bu program kapsamında; TEYDEB’ in birden çok programda, farklı mevzuatlar ile sağladığı destekler tek bir mevzuat […]

Duyurular

Tech-InvesTR – Girişim Sermayesi Destekleme Programından 20 Milyon TL Destek

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısının tanıtım toplantısıekosistemin önemli paydaşlarının katılımı ile 12 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. PROGRAMIN HEDEFLERİ: – Erken aşama teknoloji tabanlı Girişim Şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması, – Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi – Ülkemizde Girişim Şirketlerini destekleyen Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirilmesi ve bu süreçlerin […]

Duyurular

Teknopark Sayısı 81 Oldu

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye’deki teknopark sayısının 81’e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56’sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25’inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çankırı’da 125 bin 792 […]

Duyurular

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

tarihinde yayınlandı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018 KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Firmaların küresel ölçekteki firmalara nihai / ara mamül ihracatı gerçekleştirebilmek için gerekli; a. Seri üretime yönelik olmayan teçhizat b. Test cihazı c. Yurtdışı Ofis – Depo Açma d. Yazılım Alımı e. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri f. Sertifikasyon, Test, Analiz ve Ürün Doğrulama Çalışmaları kapsamındaki giderlerine destek sağlamak. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri […]

Duyurular

KOBİ Tanımı Değişti ! KOBİ sınırı 125 Milyon TL ciroya çıktı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir. MADDE 1– 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Genel Çerçeve Bu çağrıda, Üç Boyutlu Biyo-Yazıcıların, bunların alt bileşenlerinin ve bu yazıcılarda kullanılacak biyomalzemelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, klinik aşamaya geçmek için gerekli testlerin yapılması ve klinik araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin özgün ve katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje sonucunda ortaya çıkacak teknoloji, prototip […]

Duyurular

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–İleri Kontrol Sistem Tasarımları Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıdaki konu baslıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir: Kısmı Türevli Diferansiyel Denklem tabanlı doğrusal olmayan kontrolcü tasarımı, 2. Dağıtık sistemlerin kontrolü, 3. Anahtarlamalı sistemlerin kontrolü, 4. Esnek yüzeylerde aktif titreşim kontrolü, 5. Sistem tanıma teknikleri ile etkin indirilmiş mertebeden model oluşturulması, 6. Merkezi olmayan sistemlerin alt-optimal kontrolü, 7. Kesirli dereceli sistemlerin […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Bu çağrı kapsamında; a) Genişbant haberleşme ağları için iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi: Genişbant haberleşme ağlarında yenilikçi iletişim teknikleri için ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesi, ve bu ağlarda yer alacak cihazların tüm iletişim katmanlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlayan haberleşme yazılım ve donanım platformlarının tasarımı ve geliştirilmesi, ölçeklenebilir deneysel ağ yapılarının oluşturulması, b) […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Robot Tasarımı ve Mimarisi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıda verilen konuları içeren Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi öngörülmektedir: · Bu alanda hâlihazırda robotik çözüm sunulmuş bir işi, tamamen yenilikçi bir tasarımla, ölçülebilir şekilde daha verimli yapabilecek bir çözüm sunulması, · Daha önce robotik çözüm uygulanmamış bir alanda, yenilikçi bir tasarım ile robotik bir çözüm sunulması, · Mikro/nano ölçekte robot […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Şarj Ekosistemi Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan şarj altyapısının iyileştirilmesini sağlayacak teknolojileri, araç dışı şarj ihtiyacını azaltacak menzil uzatıcı sistemleri ve araç dışı şarj sürelerini kısaltacak teknolojileri kapsamaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Amaç ve Hedefler Bu çağrının temel amacı, şarj altyapısının kullanılabilirlik, rahatlık, performans ve maliyet […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında Açık Kaynak ve Özgür Yazılım dünyasında; kullanıcı dostu arayüzü ve etkin araçları olan, yaratıcılığı ve üretkenliği arttıracak, yeni uygulama veya uluslararası platformlarda kabul görmüş ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik ürün odaklı, Ar-Ge niteliği olan Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir Amaç ve Hedefler Türkçe arayüz ve destek sistemleri çağrısı kapsamında değerlendirilecek projelerin […]