Duyurular

Teknopark Sayısı 81 Oldu

tarihinde yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye’deki teknopark sayısının 81’e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56’sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25’inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çankırı’da 125 bin 792 […]

Duyurular

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

tarihinde yayınlandı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018 KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla […]

Duyurular

Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Firmaların küresel ölçekteki firmalara nihai / ara mamül ihracatı gerçekleştirebilmek için gerekli; a. Seri üretime yönelik olmayan teçhizat b. Test cihazı c. Yurtdışı Ofis – Depo Açma d. Yazılım Alımı e. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri f. Sertifikasyon, Test, Analiz ve Ürün Doğrulama Çalışmaları kapsamındaki giderlerine destek sağlamak. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri […]

Duyurular

KOBİ Tanımı Değişti ! KOBİ sınırı 125 Milyon TL ciroya çıktı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir. MADDE 1– 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Genel Çerçeve Bu çağrıda, Üç Boyutlu Biyo-Yazıcıların, bunların alt bileşenlerinin ve bu yazıcılarda kullanılacak biyomalzemelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, klinik aşamaya geçmek için gerekli testlerin yapılması ve klinik araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin özgün ve katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje sonucunda ortaya çıkacak teknoloji, prototip […]

Duyurular

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–İleri Kontrol Sistem Tasarımları Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıdaki konu baslıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir: Kısmı Türevli Diferansiyel Denklem tabanlı doğrusal olmayan kontrolcü tasarımı, 2. Dağıtık sistemlerin kontrolü, 3. Anahtarlamalı sistemlerin kontrolü, 4. Esnek yüzeylerde aktif titreşim kontrolü, 5. Sistem tanıma teknikleri ile etkin indirilmiş mertebeden model oluşturulması, 6. Merkezi olmayan sistemlerin alt-optimal kontrolü, 7. Kesirli dereceli sistemlerin […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003– Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Bu çağrı kapsamında; a) Genişbant haberleşme ağları için iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi: Genişbant haberleşme ağlarında yenilikçi iletişim teknikleri için ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesi, ve bu ağlarda yer alacak cihazların tüm iletişim katmanlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlayan haberleşme yazılım ve donanım platformlarının tasarımı ve geliştirilmesi, ölçeklenebilir deneysel ağ yapılarının oluşturulması, b) […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Robot Tasarımı ve Mimarisi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç ve Hedefler Çağrı kapsamında aşağıda verilen konuları içeren Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi öngörülmektedir: · Bu alanda hâlihazırda robotik çözüm sunulmuş bir işi, tamamen yenilikçi bir tasarımla, ölçülebilir şekilde daha verimli yapabilecek bir çözüm sunulması, · Daha önce robotik çözüm uygulanmamış bir alanda, yenilikçi bir tasarım ile robotik bir çözüm sunulması, · Mikro/nano ölçekte robot […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Şarj Ekosistemi Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan şarj altyapısının iyileştirilmesini sağlayacak teknolojileri, araç dışı şarj ihtiyacını azaltacak menzil uzatıcı sistemleri ve araç dışı şarj sürelerini kısaltacak teknolojileri kapsamaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Amaç ve Hedefler Bu çağrının temel amacı, şarj altyapısının kullanılabilirlik, rahatlık, performans ve maliyet […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında Açık Kaynak ve Özgür Yazılım dünyasında; kullanıcı dostu arayüzü ve etkin araçları olan, yaratıcılığı ve üretkenliği arttıracak, yeni uygulama veya uluslararası platformlarda kabul görmüş ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik ürün odaklı, Ar-Ge niteliği olan Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir Amaç ve Hedefler Türkçe arayüz ve destek sistemleri çağrısı kapsamında değerlendirilecek projelerin […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Kömürün enerji verimli ve yenilikçi bir şekilde iyileştirilmesi/hazırlanması, yakılması, gazlaştırılması ve biyokütle ile birlikte kullanımı aşamalarının santral bazında entegrasyonuna yönelik ileri çözümleme ve benzetim çalışmaları için ulusal ticari bilgisayar programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek bu programın Türkiye çapında enerji ve CO2 optimizasyon senaryolarını bütünleşik olarak yapabilecek esneklikte de olması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Ülkemizde hassas tarımın farklı teknolojik bileşenlerini geliştirme yeteneğine sahip alt sektörler (tarım makineleri imalatı, bilişim teknolojileri, elektronik teknolojileri) bulunmaktadır. Çok disiplinli çalışmaların özendirilmesiyle hassas tarım teknolojilerini geliştirmeye yönelik önemli bir sinerji yaratılabilecektir. Bu çağrı kapsamında, tarla ve bahçe tarımında hassas tarım Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, uygulanabilir ve yerli hassas tarım teknolojilerinin/ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Konu ve […]

Duyurular

KOSGEB- KOBİGEL Programı 2018/1 Kapsamında Açıklanan Yeni Destek Paketi – 1 MİLYON TL. DESTEK

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı; “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki Kobi’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” dir. Türkiye genelinde Yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile İller Bazında Başvuru Yapılabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi kapsamında 81 il için belirlenen öncelikli 5 sektörde faaliyet gösteren KOBİ niteliği taşıyan işletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara 1.000.000 TL’ye […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında yürütülecek projelerle, çağrı konusu üretim sistemleriyle ilgili güncel ve yenilikçi teknolojilerin ülkeye kazandırılması, ulusal firmaların ve üniversitelerin çağrıya konu sistemlerle ilgili uluslararası düzeyde uzmanlık edinmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı konusu; güneş paneli, dijital ekran, elektronik devre, sensör, aydınlatma vb. elektronik bileşenlerin üretimine yönelik silikon, polimer, cam, […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli otomotiv sanayimizin ihtiyaç duyduğu yol ve yolcu güvenliğine sağlamaya yönelik güncel teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çağrıda bu teknolojiler arasında en önemlilerinden olan İleri Sürüş Destek Sistemleri’nin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin  Çağrı Konu ve Kapsam: İleri Sürüş Destek Sistemleri (İSDS / ADAS: Advanced Driver Assistance […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı ile ülkemizde yenilikçi membranların, membran modüllerinin geliştirilmesi, modüllerin diğer ekipmanlarla birleştirilerek cihaz/sistem haline getirilmesi ve membranlı ayırma sistemlerinin de kullanılarak hedef alınan üretimi gerçekleştirecek yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Çağrı Konu ve Kapsamı Sunulacak projelerin ham sular, içme suları, endüstriyel proses akımları, evsel/kentsel/endüstriyel atıksulardan en az birini kapsayacak […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan KOBİ’ler İçin Sınırsız %75 Hibe’li Ar-Ge Desteği Fırsatı

tarihinde yayınlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB programlarında ‘1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı’nın destek oranı %40-60’tan %60-75’e çıkartıldı. Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ’ler için toplamda 5 proje sınırı kaldırılarak sabiti % 75, büyük ölçekli firmalar için sabit % 60 oldu. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın, destek oranlardaki artış Ocak ayından itibaren geçerli olarak uygulanacak. […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının konusu yenilikçi hidrolik filtre ve/veya akış kontrol valflerinin yurtiçinde tasarlanarak geliştirilmesi ve üretilmesidir. Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen konu başlıklarında projeler beklenmektedir. Hidrolik Filtreler: Yüksek diferansiyel basınç farklarında bile arzu edilen debide akış sağlayan, çok küçük boyuttaki atıkları eleyebilen, yüksek kapasiteli ve verimli, yüksek basınca dayanıklı, ağırlıklı olarak yerli üretim filtre elemanlarının kullanıldığı endüstriyel hidrolik […]