Duyurular

TÜBİTAK’tan -1003- Şarj Ekosistemi Teknolojileri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan şarj altyapısının iyileştirilmesini sağlayacak teknolojileri, araç dışı şarj ihtiyacını azaltacak menzil uzatıcı sistemleri ve araç dışı şarj sürelerini kısaltacak teknolojileri kapsamaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Amaç ve Hedefler Bu çağrının temel amacı, şarj altyapısının kullanılabilirlik, rahatlık, performans ve maliyet […]

Duyurular

TÜBİTAK – 1003–Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında Açık Kaynak ve Özgür Yazılım dünyasında; kullanıcı dostu arayüzü ve etkin araçları olan, yaratıcılığı ve üretkenliği arttıracak, yeni uygulama veya uluslararası platformlarda kabul görmüş ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik ürün odaklı, Ar-Ge niteliği olan Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir Amaç ve Hedefler Türkçe arayüz ve destek sistemleri çağrısı kapsamında değerlendirilecek projelerin […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Kömürün enerji verimli ve yenilikçi bir şekilde iyileştirilmesi/hazırlanması, yakılması, gazlaştırılması ve biyokütle ile birlikte kullanımı aşamalarının santral bazında entegrasyonuna yönelik ileri çözümleme ve benzetim çalışmaları için ulusal ticari bilgisayar programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek bu programın Türkiye çapında enerji ve CO2 optimizasyon senaryolarını bütünleşik olarak yapabilecek esneklikte de olması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Ülkemizde hassas tarımın farklı teknolojik bileşenlerini geliştirme yeteneğine sahip alt sektörler (tarım makineleri imalatı, bilişim teknolojileri, elektronik teknolojileri) bulunmaktadır. Çok disiplinli çalışmaların özendirilmesiyle hassas tarım teknolojilerini geliştirmeye yönelik önemli bir sinerji yaratılabilecektir. Bu çağrı kapsamında, tarla ve bahçe tarımında hassas tarım Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, uygulanabilir ve yerli hassas tarım teknolojilerinin/ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Konu ve […]

Duyurular

KOSGEB- KOBİGEL Programı 2018/1 Kapsamında Açıklanan Yeni Destek Paketi – 1 MİLYON TL. DESTEK

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı; “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki Kobi’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” dir. Türkiye genelinde Yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile İller Bazında Başvuru Yapılabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi kapsamında 81 il için belirlenen öncelikli 5 sektörde faaliyet gösteren KOBİ niteliği taşıyan işletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara 1.000.000 TL’ye […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında yürütülecek projelerle, çağrı konusu üretim sistemleriyle ilgili güncel ve yenilikçi teknolojilerin ülkeye kazandırılması, ulusal firmaların ve üniversitelerin çağrıya konu sistemlerle ilgili uluslararası düzeyde uzmanlık edinmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı konusu; güneş paneli, dijital ekran, elektronik devre, sensör, aydınlatma vb. elektronik bileşenlerin üretimine yönelik silikon, polimer, cam, […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli otomotiv sanayimizin ihtiyaç duyduğu yol ve yolcu güvenliğine sağlamaya yönelik güncel teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çağrıda bu teknolojiler arasında en önemlilerinden olan İleri Sürüş Destek Sistemleri’nin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin  Çağrı Konu ve Kapsam: İleri Sürüş Destek Sistemleri (İSDS / ADAS: Advanced Driver Assistance […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı ile ülkemizde yenilikçi membranların, membran modüllerinin geliştirilmesi, modüllerin diğer ekipmanlarla birleştirilerek cihaz/sistem haline getirilmesi ve membranlı ayırma sistemlerinin de kullanılarak hedef alınan üretimi gerçekleştirecek yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Çağrı Konu ve Kapsamı Sunulacak projelerin ham sular, içme suları, endüstriyel proses akımları, evsel/kentsel/endüstriyel atıksulardan en az birini kapsayacak […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan KOBİ’ler İçin Sınırsız %75 Hibe’li Ar-Ge Desteği Fırsatı

tarihinde yayınlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB programlarında ‘1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı’nın destek oranı %40-60’tan %60-75’e çıkartıldı. Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ’ler için toplamda 5 proje sınırı kaldırılarak sabiti % 75, büyük ölçekli firmalar için sabit % 60 oldu. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın, destek oranlardaki artış Ocak ayından itibaren geçerli olarak uygulanacak. […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının konusu yenilikçi hidrolik filtre ve/veya akış kontrol valflerinin yurtiçinde tasarlanarak geliştirilmesi ve üretilmesidir. Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen konu başlıklarında projeler beklenmektedir. Hidrolik Filtreler: Yüksek diferansiyel basınç farklarında bile arzu edilen debide akış sağlayan, çok küçük boyuttaki atıkları eleyebilen, yüksek kapasiteli ve verimli, yüksek basınca dayanıklı, ağırlıklı olarak yerli üretim filtre elemanlarının kullanıldığı endüstriyel hidrolik […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Aşağıdaki başlıklarda verilen konular, bulutlar arası (inter-cloud), çoklu bulut (multi-cloud) veya bulut federasyonuna (federated-cloud) yönelik olması şartıyla bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir: Bulutlar arası, çoklu bulut ve bulut federasyonu ortamlarının oluşturulması ve yönetimi Farklı bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik ve taşınabilirlik (inter-cloud interoperability and portability) mekanizmaları Bulut lokasyonları arası kaynak dağıtımı ve yönetimi Kaynakların dinamik ön-tedariği (provisioning), […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Kontrol sistemlerinin temel unsurlarından olan ve çok büyük oranda ithalat yolu ile temin edilen sensörlerin, sinyal yükselticilerinin ve şartlandırıcılarının, muadilleri ile benzer teknik özelliklerde tasarlanması ve seri üretime uygun prototiplerinin üretilmesi, bu çağrının amacıdır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Çağrı Konu ve Kapsam: Bu çağrı kapsamında geliştirilecek ve seri üretime uygun hale getirilecek sensör […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı kapsamında araç ve bileşen hafifleştirme ve yapısal dayanımın iyileştirilmesi konularında yerli ve özgün tasarım ve üretimin gerçekleştirilebileceği şekilde yetkinlik kazanılarak ülkemizde otomotiv endüstrisinin rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Konu ve Kapsam: Çağrı kapsamı, konfor ve güvenliği de gözeterek, hafif, yapısal dayanımı ve çarpışma koruması yüksek araç ve bileşen geliştirilmesini içeren aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konu ve Kapsam:   Bu çağrı kapsamında “Güvenli uygulama geliştirilmesi ve zafiyet analizi”, “Güncel statik ve dinamik analiz ve tespit yöntemleri”, “Cihazların ve uygulamaların risk farkındalığının arttırılması”, “Hassas verilerin cihazdan çalınmasının veya sızdırılmasının önlenmesi” ve “Uçtan uca güvenli iletişimin sağlanması” başlıkları altında sunulan projeler değerlendirilecektir. Her bir başlık altında yer alan alt konulara bağımsız projeler […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının amacı, hibrit-sandviç kompozitlerin kullanımını arttırmak, otomotiv sanayinde kullanılmak üzere yenilikçi hibrit-sandviç yapılar ve yenilikçi üretim teknolojileri oluşturmaktır. Bu malzemelerin tasarlanması, üretilmesi ve bu amaçla yeni proseslerin geliştirilmesi, analiz, test ve karakterizasyon yöntemlerinde gelişmeler sağlanması çağrının temel amaçlarındandır. İlave olarak, hibrit-sandviç kompozit esaslı malzemelerin mekanik ve çevresel performansları, yüzey özellikleri, prototip üretimi, üretimin optimizasyonu ve […]

Duyurular

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri 2017 İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK’a, 1995 – 2017 yılları arasında 34.874 Proje başvurusu gerçekleştirildi. 18.872 Proje desteklendi ve 7,1 Milyar TL destek ödemesi yapıldı. Desteklenen firmaların %14,2’si Makine ve İmalat Teknolojileri, % 27,6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri, %18,7 Otomotiv, %12,6 Savunma, %7,2 Sağlık, %4,8 Gıda, Tarım ve Hayvancılık, %4,1 Kimya, %3,3 Enerji, %1,6 Tekstil ve Deri, %1,2 Metal Sanayi […]

Duyurular

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

‘7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok alanda sağlayacağı kolaylıklarla yatırım ortamını iyileştireceği öngörülen Kanun ile dış ticaretin de ivme kazanacağı bekleniyor. Kanun ile değişiklik yapılan hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır: Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerinin düşürülmesi ve tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar […]

Duyurular

TGB ( Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin Teknoloji Geliştirme Bölge Faaliyetlerine yönelik getirdiği değişiklik ve eklemeler bulunmaktadır. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir Teknokentte yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için “Proje Kabul Belgesi” Alınması Şartı getirilmiştir: Bölgede yürütülecek olan […]

Duyurular

KOSGEB’de E-Hizmet Dönemi Başladı

tarihinde yayınlandı

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin daha hızlı, daha kolay ve daha az belgeyle KOSGEB desteklerine başvuru yapabilmesi için hizmetlere elektronik ortamdan ulaşılacaktır. Elektronik ortamda sunulan hizmetlere e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden giriş yapılmaktadır. KOSGEB hizmetlerine aşağıdaki şekilde başvurulacaktır; 1- Gerçek şahıslar ve gerçek şahıs işletmeleri, e-devlet şifresi ile tüm KOSGEB e-hizmetlerine başvurulabilecektir. 2- Tüzel Kişi işletmelerinin (Ltd.Şti., A.Ş. vb. […]